Terapija muzikom SIT

Terapija muzikom SIT je specijalizirani oblik muzikoterapije koji se koristi za lečenje simptoma autizma. Terapija se zasniva na ideji da muzika može pomoći u poboljšanju komunikacije, socijalizacije i ponašanja osoba sa autizmom. Kako funkcioniše terapija muzikom SIT? Terapija muzikom SIT …

BIOFEEDBACK I NEUROFEEDBACK tretman

Biofeedback i neurofeedback su dve neinvazivne metode tretmana koje koriste tehnologiju za merenje i regulisanje različitih telesnih funkcija, kao što su moždane talase, srčani ritam i mišićni napon. Ove terapije se mogu koristiti za lečenje različitih stanja, uključujući govorne poremećaje. …

Rana intervencija

Rana intervencija je pristup koji se fokusira na pružanje podrške deci sa posebnim potrebama u ranom uzrastu. Rana intervencija može pomoći deci da razviju svoje potencijale i postignu svoje ciljeve. Kada je potrebna rana intervencija? Rana intervencija može biti potrebna …

ABA metod

ABA (Applied Behavior Analysis) je bihevioralna terapija koja se koristi za lečenje različitih razvojnih poremećaja, uključujući autizam. ABA terapija se zasniva na ideji da se ponašanje može promeniti kroz pozitivno i negativno pojačanje. Kako ABA terapija funkcioniše? ABA terapija se …

Terapija oralnog pozicioniranja

Terapija oralnog pozicioniranja u Logoigrici Terapija oralnog pozicioniranja je vrsta logopedske terapije koja se fokusira na poboljšanje položaja i funkcije usana, jezika, zuba i vilice. Terapija se može koristiti za lečenje različitih problema, uključujući: Kako funkcioniše terapija oralnog pozicioniranja? Terapija …