Usluge

   Logoigrica je defektološko logopedsko savetovalište i razvojno savetovalište koje se bavi ranom detekcijom, dijagnostikom, prevencijom razvojnih i stečenih glasovnih govorno-jezičkih poremećaja,mucanja,usporenog psihomotornog razvoja,poremećaja pervazivnog spektra,teškoće u učenju,poremećaja sluha,vida,cerebralne paralize i drugih neuroloških poremećaja kod dece i odraslih.

Logopedski tretmani

Logopedski tretmani

Reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike

Psihološko testiranje

Psihološko testiranje

Radionice za decu

Radionice za decu

Savetodavni rad

Savetodavni rad

Slana soba

Slana soba