Terapija oralnog pozicioniranja


Terapija oralnog pozicioniranja u Logoigrici

Terapija oralnog pozicioniranja je vrsta logopedske terapije koja se fokusira na poboljšanje položaja i funkcije usana, jezika, zuba i vilice. Terapija se može koristiti za lečenje različitih problema, uključujući:

 • Mucanje
 • Disartrija
 • Apraksija govora
 • Probleme sa gutanjem
 • Probleme sa žvakanjem
 • Probleme sa govornim razvojem

Kako funkcioniše terapija oralnog pozicioniranja?

Terapija oralnog pozicioniranja se zasniva na principu da se poboljšanjem položaja i funkcije usana, jezika, zuba i vilice, može poboljšati i govor. Terapiju sprovodi logoped koji koristi različite tehnike i metode, uključujući:

 • Vežbe za usne, jezik, zube i vilicu
 • Vežbe za disanje
 • Vežbe za govor
 • Vežbe za gutanje
 • Vežbe za žvakanje

Kako se terapija oralnog pozicioniranja sprovodi u Logoigrici?

Terapija oralnog pozicioniranja u Logoigrici se sprovodi individualno ili u grupama. Terapija se zasniva na principu pozitivnog pojačanja, odnosno nagrađivanja poželjnog ponašanja. Logopedi u Logoigrici koriste različite metode i tehnike kako bi motivisali pacijente da uče i razvijaju se.

Koji su ciljevi terapije oralnog pozicioniranja?

Ciljevi terapije oralnog pozicioniranja su:

 • Poboljšanje položaja i funkcije usana, jezika, zuba i vilice
 • Poboljšanje govora
 • Poboljšanje gutanja
 • Poboljšanje žvakanja

Koji su benefiti terapije oralnog pozicioniranja?

Terapija oralnog pozicioniranja može pomoći u poboljšanju govora, gutanja i žvakanja. Terapija može pomoći osobama sa:

 • Mucanjem
 • Disartrijom
 • Apraksijom govora
 • Problemima sa gutanjem
 • Problemima sa žvakanjem
 • Problemima sa govornim razvojem

Kako započeti terapiju oralnog pozicioniranja u Logoigrici?

Ako ste zainteresovani za terapiju oralnog pozicioniranja u Logoigrici, možete zakazati konsultaciju sa logopedom. Na konsultaciji ćete razgovarati o ciljevima terapije i načinu na koji se terapija sprovodi.