Kontakt

CENTAR ZA EDUKACIJU LOGOIGRICA

Beograd

Beograd

+ 381 63 3777 66

Banja Luka

Banja Luka

+38766139097

Podgorica

Podgorica

+38268189096

Search Location

Lokacije

Distance Range Radius: KM

Status

Get Your Directions

Show Distance In

Use my location to find the closest Service Provider near me

Loading...

Directions

Centar za edukaciju LOGOIGRICA d.o.o.

Mesto: Beograd-Novi Beograd

Ulica i broj: Milutina Milankovića 184

Matični broj: 21041564

Pib: 108651388

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad

Račun: 325-9500600045327-63

LOGOIGRICA d.o.o. Banja Luka

Mesto: Banja Luka

Ulica i broj: Brace Potkonjaka broj 11

Matični broj: 11140890

Jib: 4404084440009

SBERBANK A.D. BANJA LUKA

Račun: 5672411100091122

Logoigrica ordinacija

Mesto: Podgorica

Ulica i broj: Avda Međedovića 98 

Registarski br. 50800482

Pib: 03149145

Logoigrica d.o.o.

Mesto: Podgorica

Ulica i broj: Avda Međedovića 98 

Registarski br. 50729278

Pib: 03044840