Poremećaj izgovora

Poremećaj izgovora je problem sa izgovaranjem zvukova i slogova. Poremećaji izgovora mogu biti uzrokovani brojnim faktorima, uključujući:

 • Fizikalne probleme, kao što su problemi sa ustima, jezikom ili vilicom
 • Probleme sa sluhom
 • Probleme sa govornim motorikom
 • Probleme sa jezikom
 • Probleme sa pažnjom i učenjem

Vrste poremećaja izgovora

Postoji mnogo različitih vrsta poremećaja izgovora. Neke od najčešćih vrsta uključuju:

 • Fonološki poremećaj izgovora: Ovaj poremećaj je uzrokovan problemima sa pravilnim izgovorom glasova.
 • Artikulacijski poremećaj izgovora: Ovaj poremećaj je uzrokovan problemima sa pravilnim položajem usana, jezika ili vilice prilikom izgovora glasova.
 • Ritmički poremećaj izgovora: Ovaj poremećaj je uzrokovan problemima sa pravilnim ritmom govora.

Simptomi poremećaja izgovora

Simptomi poremećaja izgovora mogu varirati u zavisnosti od vrste poremećaja. Neki od uobičajenih simptoma uključuju:

 • Izgovaranje glasova ili slogova na pogrešan način
 • Izostajanje glasova ili slogova
 • Prekomerno produžavanje glasova ili slogova
 • Nepravilna upotreba glasova ili slogova

Dijagnoza poremećaja izgovora

Dijagnoza poremećaja izgovora se postavlja na osnovu kliničke procene. Logoped će razgovarati sa detetom i njegovim roditeljima kako bi prikupio informacije o simptomima i istoriji deteta. Logoped će takođe obaviti procenu govora i jezika deteta.

Lečenje poremećaja izgovora

Lečenje poremećaja izgovora je usmereno na poboljšanje izgovora glasova i slogova. Terapija se obično sprovodi individualno sa logopedom.

Terapija u Logoigrici

U Logoigrici poremećaji izgovora se leče individualnom terapijom sa logopedom. Terapija se zasniva na principu pozitivnog pojačanja, odnosno nagrađivanja poželjnog ponašanja. Logoped će raditi sa detetom na razvoju pravilnog izgovora glasova i slogova.

Kako započeti terapiju poremećaja izgovora u Logoigrici?

Ako ste zabrinuti da vaše dete ima poremećaj izgovora, možete zakazati konsultaciju sa logopedom u Logoigrici. Na konsultaciji ćete razgovarati o simptomima vašeg deteta i mogućnostima terapije.

Kako možete pomoći svom detetu sa poremećajem izgovora?

Postoji mnogo načina na koje možete pomoći svom detetu sa poremećajem izgovora. Evo nekoliko saveta:

 • Budite strpljivi i podrškajte svoje dete. Poremećaji izgovora mogu biti frustrirajući za decu i njihove roditelje. Budite strpljivi sa svojim detetom i pružite mu podršku tokom terapije.
 • Ohrabrujte svoje dete da govori. Kada vaše dete govori, pohvalite ga ili ga nagradite. Ohrabrujte svoje dete da govori i u situacijama u kojima je to teško.
 • Izbegavajte da kritikujete ili kažnjavati svoje dete. Kritika ili kažnjavanje može pogoršati anksioznost vašeg deteta i učiniti ga manje verovatno da će govoriti.
 • Uključite se u terapiju svog deteta. Uključivanje u terapiju svog deteta pomoći će vam da bolje razumete njegovu situaciju i da mu pružite podršku.