ABA metod

ABA (Applied Behavior Analysis) je bihevioralna terapija koja se koristi za lečenje različitih razvojnih poremećaja, uključujući autizam. ABA terapija se zasniva na ideji da se ponašanje može promeniti kroz pozitivno i negativno pojačanje.

Kako ABA terapija funkcioniše?

ABA terapija se zasniva na četiri ključna principa:

 • Identifikacija ciljeva: Prvi korak u ABA terapiji je identifikacija ciljeva koje se želi postići. Ciljevi mogu biti specifični, merljivi, ostvarivi, relevantni i ograničeni u vremenu.
 • Planiranje: Nakon identifikacije ciljeva, logoped će razviti plan terapije koji će pomoći pacijentu da postigne te ciljeve. Plan terapije će uključivati specifične zadatke i aktivnosti koje će pacijent obavljati.
 • Obuka: Logoped će pacijentu pokazati kako da obavlja zadatke i aktivnosti koje su uključene u plan terapije.
 • Pojačanje: Logoped će koristiti pozitivno i negativno pojačanje kako bi ohrabrio pacijenta da ponavlja ponašanje koje se želi postići.

ABA terapija u Logoigrici

Logoigrica je centar za edukaciju koji nudi ABA terapiju za decu i odrasle sa autizmom. Terapiju sprovodi tim kvalifikovanih logopeda i ABA terapeuta.

Benefiti ABA terapije

ABA terapija je pokazala da je efikasna u poboljšanju različitih aspekata funkcionisanja kod osoba sa autizmom, uključujući:

 • Komunikaciju
 • Interakciju
 • Ponašanje
 • Kognitivne sposobnosti

Kako započeti ABA terapiju u Logoigrici?

Ako ste zainteresovani za ABA terapiju u Logoigrici, možete zakazati konsultaciju sa logopedom ili ABA terapeutom. Na konsultaciji ćete razgovarati o ciljevima terapije i načinu na koji se terapija sprovodi.

Cena ABA terapije u Logoigrici

Cena ABA terapije u Logoigrici varira u zavisnosti od individualnih potreba pacijenta. Za više informacija o ceni terapije, možete kontaktirati Logoigricu.

Specifičan opis ABA terapije u Logoigrici

ABA terapija u Logoigrici se sprovodi individualno ili u grupama. Terapija se zasniva na principu pozitivnog pojačanja, odnosno nagrađivanja poželjnog ponašanja. Logopedi i ABA terapeuti koriste različite metode i tehnike kako bi motivisali pacijente da uče i razvijaju se.

Metode i tehnike koje se koriste u ABA terapiji u Logoigrici uključuju:

 • Modeling: Logoped ili ABA terapeut pokazuje pacijentu kako da obavlja određeni zadatak ili aktivnost.
 • Prompting: Logoped ili ABA terapeut pruža pacijentu verbalne ili fizičke signale kako bi mu pomogao da obavi zadatak ili aktivnost.
 • Shaping: Logoped ili ABA terapeut ohrabruje pacijenta da postepeno poboljšava svoje ponašanje.
 • Drilling: Logoped ili ABA terapeut ponavlja određeni zadatak ili aktivnost kako bi pacijent mogao da ga savlada.
 • Discrete trial training: Ovo je oblik ABA terapije koji se zasniva na ponavljanju kratkih, jasno definisanih zadataka.
 • Incidental teaching: Ovo je oblik ABA terapije koji se zasniva na korišćenju svakodnevnih situacija kako bi se pacijentu pružile prilike za učenje.

Efikasnost ABA terapije u Logoigrici

ABA terapija u Logoigrici je pokazala da je efikasna u poboljšanju različitih aspekata funkcionisanja kod osoba sa autizmom. Studije su pokazale da ABA terapija može pomoći pacijentima da:

 • Poboljšaju svoje komunikacijske i jezičke sposobnosti
 • Poboljšaju svoje socijalne i interakcijske sposobnosti
 • Smanjite problematičnog ponašanja
 • Poboljšaju svoje kognitivne sposobnosti

Kako ABA terapija može pomoći vašem detetu

Ako je vaše dete dijagnostikovano sa autizmom, ABA terapija može biti od pomoći u poboljšanju njegovog funkcionisanja. ABA terapija može pomoći vašem detetu da:

 • Naučite kako da komunicira
 • Naučite kako da se socijalizuje
 • Naučite kako da se ponaša u skladu