Selektivni mutizam

Selektivni mutizam je poremećaj socijalne anksioznosti koji se karakteriše ponavljajućim i postojanim gubitkom govora u određenim socijalnim situacijama, u kojima se od deteta očekuje da govori. Deca sa selektivnim mutaizmom mogu normalno govoriti u nekim situacijama, kao što su kod kuće ili sa bliskim prijateljima, ali su potpuno tiha u drugim situacijama, kao što su škola, igra sa vršnjacima ili razgovor sa odraslima.

Uzroci selektivnog mutizma

Uzroci selektivnog mutizma nisu u potpunosti poznati, ali se smatra da je kombinacija genetskih i sredinskih faktora. Neki faktori koji mogu doprineti razvoju selektivnog mutizma uključuju:

 • Genetska predispozicija: Selektivni mutizam je češće prisutan u porodicama u kojima ima drugih osoba sa ovom smetnjom.
 • Iskustva iz ranog detinjstva: Neka iskustva iz ranog detinjstva, kao što su trauma ili iskustva neprihvatanja, mogu doprineti razvoju selektivnog mutizma.
 • Anksioznost: Selektivni mutizam je oblik socijalne anksioznosti, što znači da je uzrokovan strahom od društvenih situacija.

Simptomi selektivnog mutizma

Glavni simptom selektivnog mutizma je ponavljajući i postojan gubitak govora u određenim socijalnim situacijama. Deca sa selektivnim mutaizmom mogu pokazivati i druge simptome, kao što su:

 • Emocije anksioznosti ili straha u društvenim situacijama
 • Izbjegavanje društvenih situacija
 • Nevolje u započinjanju ili održavanju razgovora
 • Nedostatak verbalne komunikacije

Dijagnoza selektivnog mutizma

Dijagnoza selektivnog mutizma se postavlja na osnovu kliničke procene. Logoped će razgovarati sa detetom i njegovim roditeljima kako bi prikupio informacije o simptomima i istoriji deteta. Logoped će takođe obaviti procenu govora i jezika deteta.

Lečenje selektivnog mutizma

Lečenje selektivnog mutizma je usmereno na smanjenje anksioznosti deteta u društvenim situacijama. Terapija se obično sprovodi individualno sa logopedom ili u grupama sa drugim decom sa selektivnim mutaizmom.

Terapija u Logoigrici

U Logoigrici selektivni mutizam se leči individualnom terapijom sa logopedom. Terapija se zasniva na principu pozitivnog pojačanja, odnosno nagrađivanja poželjnog ponašanja. Logoped će raditi sa detetom na razvijanju komunikacionih veština i snižavanju anksioznosti u društvenim situacijama.

Kako započeti terapiju selektivnog mutizma u Logoigrici?

Ako ste zabrinuti da vaše dete ima selektivni mutizam, možete zakazati konsultaciju sa logopedom u Logoigrici. Na konsultaciji ćete razgovarati o simptomima vašeg deteta i mogućnostima terapije.

Kako možete pomoći svom detetu sa selektivnim mutaizmom?

Postoji mnogo načina na koje možete pomoći svom detetu sa selektivnim mutaizmom. Evo nekoliko saveta:

 • Budite strpljivi i podrškajte svoje dete. Selektivni mutizam je ozbiljan poremećaj koji može biti teško lečiti. Budite strpljivi sa svojim detetom i pružite mu podršku tokom terapije.
 • Ohrabrujte svoje dete da govori. Kada vaše dete govori, pohvalite ga ili ga nagradite. Ohrabrujte svoje dete da govori i u situacijama u kojima je to teško.
 • Izbegavajte da kritikujete ili kažnjavati svoje dete. Kritika ili kažnjavanje može pogoršati anksioznost vašeg deteta i učiniti da bude manje verovatno da će govoriti.
 • Uključite se u terapiju svog deteta. Uključivanje u terapiju svog deteta pomoći će vam da bolje razumete njegovu situaciju i da mu pružite podršku