Adhd

ADHD je poremećaj pažnje i hiperaktivnosti koji se karakteriše poteškoćama u pažnji, hiperaktivnošću i impulsivnošću. ADHD može imati značajan uticaj na svakodnevni život, otežavajući učenje, rad i odnose.

Uzroci ADHD-a

Uzroci ADHD-a nisu u potpunosti poznati, ali se smatra da su kombinacija genetskih i okolišnih faktora. Neki od mogućih uzroka uključuju:

 • Genetske mutacije
 • Problemi sa razvojem mozga
 • Ekspozicija određenim toksinima tokom trudnoće ili djetinjstva

Simptomi ADHD-a

Simptomi ADHD-a mogu varirati u zavisnosti od osobe. Neki od uobičajenih simptoma uključuju:

 • Poteškoće u pažnji
 • Hiperaktivnost
 • Impulsivnost

Dijagnoza ADHD-a

Dijagnoza ADHD-a se postavlja na osnovu kliničke procene. Logoped će razgovarati sa detetom i njegovim roditeljima o simptomima i istoriji deteta. Logoped će takođe obaviti procenu pažnje, hiperaktivnosti i impulsivnosti deteta.

Lečenje ADHD-a

Lečenje ADHD-a je usmereno na poboljšanje simptoma i poboljšanje funkcionisanja u svakodnevnom životu. Neki od mogućih tretmana uključuju:

 • Terapija lekovima: Lekovi mogu pomoći u smanjenju simptoma ADHD-a.
 • Terapija ponašanja: Terapija ponašanja može pomoći deci da nauče kako da se nose sa simptomima ADHD-a.
 • Terapija govora: Terapija govora može pomoći deci da razviju veštine učenja i komunikacije.

Kako Logoigrica može pomoći?

Logoigrica može pomoći deci sa ADHD-om na nekoliko načina:

 • Terapija ponašanja: Logopedi u Logoigrici mogu pomoći deci sa ADHD-om da nauče kako da se nose sa simptomima ADHD-a.
 • Terapija govora: Logopedi u Logoigrici mogu pomoći deci sa ADHD-om da razviju veštine učenja i komunikacije.

Ako ste zabrinuti da vaše dete ima ADHD, možete zakazati konsultaciju sa logopedom u Logoigrici. Na konsultaciji ćete razgovarati o simptomima vašeg deteta i mogućnostima terapije.

Kako možete pomoći svom detetu sa ADHD-om?

Postoji mnogo načina na koje možete pomoći svom detetu sa ADHD-om. Evo nekoliko saveta:

 • Budite strpljivi i podrškajte svoje dete. ADHD je ozbiljan poremećaj koji može biti teško lečiti. Budite strpljivi sa svojim detetom i pružite mu podršku tokom terapije.
 • Obezbedite svom detetu strukturu i rutinu. Deca sa ADHD-om često imaju koristi od strukture i rutine. Pomozite svom detetu da razvije rutinu koja će mu pomoći da se organizuje i da se nosi sa simptomima ADHD-a.
 • Ohrabrujte svoje dete da bude aktivno. Fizička aktivnost može pomoći u smanjenju simptoma ADHD-a. Ohrabrujte svoje dete da bude aktivno svaki dan.
 • Potražite podršku drugih roditelja. Razgovor sa drugim roditeljima dece sa ADHD-om može biti od velike pomoći. Možete pronaći podršku drugih roditelja putem interneta ili u lokalnoj zajednici.

Logoped u Logoigrici će vam pomoći da razvijete strategije za pomoć svom detetu sa ADHD-om.