Rana intervencija

Rana intervencija je pristup koji se fokusira na pružanje podrške deci sa posebnim potrebama u ranom uzrastu. Rana intervencija može pomoći deci da razviju svoje potencijale i postignu svoje ciljeve.

Kada je potrebna rana intervencija?

Rana intervencija može biti potrebna deci koja imaju:

 • Probleme sa govorno-jezičkom komunikacijom
 • Probleme sa motoričkim razvojem
 • Probleme sa socijalnim i emocionalnim razvojem
 • Probleme sa kognitivnim razvojem

Kako se sprovodi rana intervencija u Logoigrici?

Rana intervencija u Logoigrici se sprovodi individualno ili u grupama. Terapija se zasniva na principu pozitivnog pojačanja, odnosno nagrađivanja poželjnog ponašanja. Logopedi u Logoigrici koriste različite metode i tehnike kako bi motivisali decu da uče i razvijaju se.

Koji su ciljevi ranog intervencije?

Ciljevi ranog intervencije su:

 • Poboljšanje razvoja deteta
 • Smanjenje rizika od razvoja sekundarnih problema
 • Povećanje mogućnosti deteta da uče i napreduje

Koji su benefiti ranog intervencije?

Rana intervencija može pomoći deci da:

 • Dostignu svoj puni potencijal
 • Poboljšaju svoje komunikacijske sposobnosti
 • Poboljšaju svoje motoričke sposobnosti
 • Poboljšaju svoje socijalne i emocionalne sposobnosti
 • Poboljšaju svoje kognitivne sposobnosti

Kako započeti ranu intervenciju u Logoigrici?

Ako ste zainteresovani za ranu intervenciju u Logoigrici, možete zakazati konsultaciju sa logopedom. Na konsultaciji ćete razgovarati o ciljevima intervencije i načinu na koji se intervencija sprovodi.

Kako možete pomoći svom detetu?

Postoji mnogo načina na koje možete pomoći svom detetu da napreduje u ranoj intervenciji. Evo nekoliko saveta:

 • Budite uključeni u terapiju. Posetite sve terapijske sesije i razgovarajte sa logopedom o napredovanju svog deteta.
 • Pratite terapijske zadatke kod kuće. Logoped će vam dati zadatke koje možete raditi sa svojim detetom kod kuće.
 • Ohrabrujte svoje dete. Pohvalite svoje dete kada postiže uspeh.
 • Budite strpljivi. Rana intervencija može biti dugotrajan proces.

Rana intervencija može imati ogroman uticaj na život deteta. Ako ste zabrinuti za razvoj svog deteta, obratite se logopedu.