Terapija muzikom SIT

Terapija muzikom SIT je specijalizirani oblik muzikoterapije koji se koristi za lečenje simptoma autizma. Terapija se zasniva na ideji da muzika može pomoći u poboljšanju komunikacije, socijalizacije i ponašanja osoba sa autizmom.

Kako funkcioniše terapija muzikom SIT?

Terapija muzikom SIT se zasniva na ideji da muzika može pomoći u:

 • Poboljšanju komunikacije: Muzika može pomoći osobama sa autizmom da izražavaju svoje emocije i misli na bolji način.
 • Poboljšanju socijalizacije: Muzika može pomoći osobama sa autizmom da se bolje povežu sa drugima.
 • Poboljšanju ponašanja: Muzika može pomoći u smirivanju i usmeravanju ponašanja osoba sa autizmom.

Kako se terapija muzikom SIT sprovodi u Logoigrici?

Terapija muzikom SIT u Logoigrici se sprovodi individualno ili u grupama. Terapija se zasniva na principu pozitivnog pojačanja, odnosno nagrađivanja poželjnog ponašanja. Muzikoterapeuti u Logoigrici koriste različite metode i tehnike kako bi motivisali pacijente da uče i razvijaju se.

Koji su ciljevi terapije muzikom SIT?

Ciljevi terapije muzikom SIT su:

 • Poboljšanje komunikacije
 • Poboljšanje socijalizacije
 • Poboljšanje ponašanja
 • Smanjenje stresa i anksioznosti
 • Poboljšanje kvalitete života

Koji su benefiti terapije muzikom SIT?

Terapija muzikom SIT može pomoći u:

 • Poboljšanju komunikacije osoba sa autizmom
 • Poboljšanju socijalizacije osoba sa autizmom
 • Poboljšanju ponašanja osoba sa autizmom
 • Smanjenju stresa i anksioznosti osoba sa autizmom
 • Poboljšanju kvalitete života osoba sa autizmom

Kako započeti terapiju muzikom SIT u Logoigrici?

Ako ste zainteresovani za terapiju muzikom SIT u Logoigrici, možete zakazati konsultaciju sa muzikoterapeutom. Na konsultaciji ćete razgovarati o ciljevima terapije i načinu na koji se terapija sprovodi.