Selektivni mutizam je poremećaj socijalne anksioznosti koji se karakteriše ponavljajućim i postojanim gubitkom govora u određenim socijalnim situacijama, u kojima se od deteta očekuje da govori. Deca sa selektivnim mutaizmom…
ADHD je poremećaj pažnje i hiperaktivnosti koji se karakteriše poteškoćama u pažnji,…
Poremećaj izgovora je problem sa izgovaranjem zvukova i slogova. Poremećaji izgovora mogu…
Poremećaji glasa su problemi sa zvukom glasa. Poremećaji glasa mogu biti uzrokovani…
Dizartrija je motorni poremećaj govora koji se karakteriše nejasnim i otežanim govorom.…
Disfagija je poremećaj gutanja koji se karakteriše poteškoćama u transportu hrane i…