Afazija

Afazija je poremećaj govora i jezika koji nastaje kao posledica oštećenja mozga. Afazija može uticati na sposobnost osobe da govori, razume govor, čita ili piše.

Uzroci afazije

Uzroci afazije mogu biti različiti, uključujući:

 • Moždani udar
 • Tumor
 • Trauma
 • Degenerativne bolesti mozga

Simptomi afazije

Simptomi afazije mogu varirati u zavisnosti od težine oštećenja mozga. Neki od uobičajenih simptoma uključuju:

 • Poteškoće u govorenju
 • Poteškoće u razumevanju govora
 • Poteškoće u čitanju
 • Poteškoće u pisanju

Dijagnoza afazije

Dijagnoza afazije se postavlja na osnovu kliničke procene. Logoped će razgovarati sa osobom sa afazijom i njegovim/njenim porodicom o simptomima i istoriji osobe. Logoped će takođe obaviti procenu govora, jezika, čitanja i pisanja osobe.

Lečenje afazije

Lečenje afazije je usmereno na poboljšanje govora, jezika, čitanja i pisanja osobe. Neki od tretmana uključuju:

 • Terapija govora: Terapija govora može pomoći osobi sa afazijom da razvije veštine govora i jezika.
 • Terapija čitanja: Terapija čitanja može pomoći osobi sa afazijom da razvije veštine čitanja.
 • Terapija pisanja: Terapija pisanja može pomoći osobi sa afazijom da razvije veštine pisanja.

Kako Logoigrica može pomoći?

Logoigrica može pomoći osobama sa afazijom na nekoliko načina:

 • Terapija govora: Logopedi u Logoigrici mogu pomoći osobama sa afazijom da razviju veštine govora i jezika.
 • Terapija čitanja: Logopedi u Logoigrici mogu pomoći osobama sa afazijom da razviju veštine čitanja.
 • Terapija pisanja: Logopedi u Logoigrici mogu pomoći osobama sa afazijom da razviju veštine pisanja.

Ako ste zabrinuti da imate afaziju, možete zakazati konsultaciju sa logopedom u Logoigrici. Na konsultaciji ćete razgovarati o simptomima i mogućnostima terapije.

Kako možete pomoći sebi ili svom voljenom sa afazijom?

Postoji mnogo načina na koje možete pomoći sebi ili svom voljenom sa afazijom. Evo nekoliko saveta:

 • Budite strpljivi i podrškajte. Afazija je ozbiljan poremećaj koji može biti teško lečiti. Budite strpljivi sa osobom sa afazijom i pružite joj podršku tokom terapije.
 • Komunikujte jasno i jednostavno. Kada komunicirate sa osobom sa afazijom, govorite jasno i jednostavno. Koristite kraće rečenice i izbegavajte složene fraze.
 • Budite vizuelni. Koristite vizualne aides, kao što su slike, grafikoni ili dijagrami, da pomognete osobi sa afazijom da razumije šta govorite.
 • Potražite podršku drugih. Razgovor sa drugim ljudima koji imaju voljene sa afazijom može biti od velike pomoći. Možete pronaći podršku drugih putem interneta ili u lokalnoj zajednici.

Logoped u Logoigrici će vam pomoći da razvijete strategije za pomoć sebi ili svom voljenom sa afazijom.