Terapija muzikom SIT je specijalizirani oblik muzikoterapije koji se koristi za lečenje simptoma autizma. Terapija se zasniva na ideji da muzika može pomoći u poboljšanju komunikacije, socijalizacije i ponašanja osoba…
Biofeedback i neurofeedback su dve neinvazivne metode tretmana koje koriste tehnologiju za…
Rana intervencija je pristup koji se fokusira na pružanje podrške deci sa…
ABA (Applied Behavior Analysis) je bihevioralna terapija koja se koristi za lečenje…
Terapija oralnog pozicioniranja u Logoigrici Terapija oralnog pozicioniranja je vrsta logopedske terapije…