Slušna oštećenja

Slušno oštećenje je poremećaj sluha koji može uzrokovati poteškoće u razlikovanju zvukova i u razumevanju govora. Slušno oštećenje može biti različite težine, od blagih poteškoća u čuvanju tihih zvukova do potpune gluvoće.

Uzroci slušnih oštećenja

Uzroci slušnih oštećenja mogu biti različiti, uključujući:

 • Genetske mutacije
 • Komplikacije tokom trudnoće ili poroda
 • Izlaganje buci
 • Otitis medija
 • Meniereova bolest
 • Staranje

Simptomi slušnih oštećenja

Simptomi slušnih oštećenja mogu varirati u zavisnosti od težine oštećenja. Neki od uobičajenih simptoma uključuju:

 • Teškoće u čuvanju tihih zvukova
 • Teškoće u razumijevanju govora, naročito u bučnoj sredini
 • Teškoće u razlikovanju zvukova
 • Često traženje da se ponove rečenice
 • Govorenje preglasno
 • Izbegavanje socijalnih situacija

Dijagnoza slušnih oštećenja

Dijagnoza slušnih oštećenja se postavlja na osnovu audiogram, koji meri sposobnost sluha. Ako se slušno oštećenje dijagnosticira rano u životu, mogu se poduzeti koraci za posticanje razvoja govora i jezika.

Lečenje slušnih oštećenja

Lečenje slušnih oštećenja zavisi od uzroka i težine oštećenja. Neki od mogućih tretmana uključuju:

 • Slušni aparati: Slušni aparati mogu pomoći pojačati zvukove i učiniti ih lakšim za čuvanje.
 • Kohlearni implantati: Kohlearni implantati su elektronski uređaji koji mogu preneti zvučne vibracije direktno u slušni živac.
 • Operacija: U nekim slučajevima, operacija može pomoći poboljšati sluh.

Kako Logoigrica može pomoći?

Logoigrica može pomoći detetu ili odrasloj osobi sa slušnim oštećenjem na nekoliko načina:

 • Terapija govora: Logopedi u Logoigrici mogu pomoći djetetu ili odrasloj osobi sa slušnim oštećenjem da razvije pravilnu artikulaciju i da poboljša sposobnost razumevanja govora.
 • Slušna terapija: Slušni terapeuti u Logoigrici mogu pomoći djetetu ili odrasloj osobi sa slušnim oštećenjem da nauči kako najbolje koristiti slušni aparat ili kohlearni implantat.
 • Psihološka podrška: Psiholog u Logoigrici može pomoći detetu ili odrasloj osobi sa slušnim oštećenjem i njegovoj obitelji da se nose s emocionalnim aspektima slušnog oštećenja.

Ako vi ili vaše dete imate slušno oštećenje, možete se obratiti Logoigrici i zakazati konsultaciju. Na konsultaciji ćete razgovarati s logopedom ili slušnim terapeutom o svojim potrebama i o mogućnostima terapije.