Selektivni mutizam

Selektivni mutizam je poremećaj socijalne anksioznosti koji se karakteriše ponavljajućim i postojanim gubitkom govora u određenim socijalnim situacijama, u kojima se od deteta očekuje da govori. Deca sa selektivnim mutaizmom mogu normalno govoriti u nekim situacijama, kao što su kod …

Adhd

ADHD je poremećaj pažnje i hiperaktivnosti koji se karakteriše poteškoćama u pažnji, hiperaktivnošću i impulsivnošću. ADHD može imati značajan uticaj na svakodnevni život, otežavajući učenje, rad i odnose. Uzroci ADHD-a Uzroci ADHD-a nisu u potpunosti poznati, ali se smatra da …

Poremećaj izgovora

Poremećaj izgovora je problem sa izgovaranjem zvukova i slogova. Poremećaji izgovora mogu biti uzrokovani brojnim faktorima, uključujući: Vrste poremećaja izgovora Postoji mnogo različitih vrsta poremećaja izgovora. Neke od najčešćih vrsta uključuju: Simptomi poremećaja izgovora Simptomi poremećaja izgovora mogu varirati u …

Poremećaji glasa

Poremećaji glasa su problemi sa zvukom glasa. Poremećaji glasa mogu biti uzrokovani brojnim faktorima, uključujući: Vrste poremećaja glasa Postoji mnogo različitih vrsta poremećaja glasa. Neke od najčešćih vrsta uključuju: Simptomi poremećaja glasa Simptomi poremećaja glasa mogu varirati u zavisnosti od …

Dizartrija

Dizartrija je motorni poremećaj govora koji se karakteriše nejasnim i otežanim govorom. Dizartrija je uzrokovana oštećenjem živaca koji kontrolišu mišiće usne, jezika, ždrela i grkljana. Uzroci dizartrije Dizartrija može biti uzrokovana brojnim faktorima, uključujući: Simptomi dizartrije Simptomi dizartrije mogu varirati …

Disfagija

Disfagija je poremećaj gutanja koji se karakteriše poteškoćama u transportu hrane i tečnosti iz usta u stomak. Disfagija može biti uzrokovana brojnim faktorima, uključujući: Uzroci disfagije Disfagija može biti uzrokovana brojnim faktorima, uključujući: Simptomi disfagije Simptomi disfagije mogu varirati u …

Afazija

Afazija je poremećaj govora i jezika koji nastaje kao posledica oštećenja mozga. Afazija može uticati na sposobnost osobe da govori, razume govor, čita ili piše. Uzroci afazije Uzroci afazije mogu biti različiti, uključujući: Simptomi afazije Simptomi afazije mogu varirati u …

Poremećaji gutanja

Poremećaj gutanja je stanje koje ometa sposobnost osobe da bezbedno i efikasno proguta hranu ili tečnost. Poremećaji gutanja mogu biti uzrokovani različitim faktorima, uključujući: Simptomi poremećaja gutanja Simptomi poremećaja gutanja mogu varirati u zavisnosti od težine poremećaja. Neki od uobičajenih …

Autizam

Autizam je razvojni poremećaj koji utiče na komunikaciju, socijalizaciju i ponašanje. Ljudi sa autizmom mogu imati poteškoća u komunikaciji i interakciji sa drugima, kao i u razumijevanju i reagovanju na društvene znakove. Mogu se takođe zanimati za određene stvari i …