Mucanje

Mucanje je poremećaj govora koji se karakteriše ponavljanjem, produženjem ili blokiranjem glasova, slogova ili reči. Mucanje se može javiti u bilo kojoj životnoj dobi, ali je najčešće u detinjstvu.

Uzroci mucanja

Uzroci mucanja nisu u potpunosti poznati, ali se smatra da su kombinacija genetskih i okolišnih faktora. Neki od mogućih uzroka uključuju:

 • Genetske mutacije
 • Problemi sa razvojem mozga
 • Ekspozicija određenim toksinima tokom trudnoće ili djetinjstva

Simptomi mucanja

Simptomi mucanja mogu varirati u zavisnosti od osobe. Neki od uobičajenih simptoma uključuju:

 • Ponavljanje glasova, slogova ili reči
 • Produžavanje glasova, slogova ili reči
 • Blokiranje glasova, slogova ili reči
 • Složeni pokreti tela ili lica

Dijagnoza mucanja

Dijagnoza mucanja se postavlja na osnovu kliničke procene. Logoped će razgovarati sa detetom i njegovim/njenim roditeljima o simptomima i istoriji deteta. Logoped će takođe obaviti procenu govora deteta.

Lečenje mucanja

Lečenje mucanja je usmereno na poboljšanje govora i smanjenje simptoma. Neki od tretmana uključuju:

 • Terapija govora: Terapija govora može pomoći osobi sa mucanjem da razvije veštine govora i da se nosi sa simptomima mucanja.
 • Terapija ponašanja: Terapija ponašanja može pomoći osobi sa mucanjem da nauči kako da se nosi sa stresom i anksioznošću, koji mogu pogoršati mucanje.

Kako Logoigrica može pomoći?

Logoigrica može pomoći osobama sa mucanjem na nekoliko načina:

 • Terapija govora: Logopedi u Logoigrici mogu pomoći osobama sa mucanjem da razviju veštine govora i da se nose sa simptomima mucanja.
 • Terapija ponašanja: Logopedi u Logoigrici mogu pomoći osobama sa mucanjem da nauče kako da se nose sa stresom i anksioznošću, koji mogu pogoršati mucanje.

Ako ste zabrinuti da vaše dete ima mucanje, možete zakazati konsultaciju sa logopedom u Logoigrici. Na konsultaciji ćete razgovarati o simptomima vašeg deteta i mogućnostima terapije.

Kako možete pomoći svom detetu sa mucanjem?

Postoji mnogo načina na koje možete pomoći svom detetu sa mucanjem. Evo nekoliko saveta:

 • Budite strpljivi i podrškajte. Mucanje je ozbiljan poremećaj koji može biti teško lečiti. Budite strpljivi sa svojim detetom i pružite mu podršku tokom terapije.
 • Ne forsirajte svoje dete da govori. Ako vaše dete muca, nemojte ga forsirati da govori. To može pogoršati mucanje.
 • Povećajte samopouzdanje svog deteta. Pomozite svom detetu da razvije samopouzdanje i da se ne oseća loše zbog mucanja.
 • Potražite podršku drugih. Razgovor sa drugim roditeljima dece sa mucanjem može biti od velike pomoći. Možete pronaći podršku drugih putem interneta ili u lokalnoj zajednici.

Logoped u Logoigrici će vam pomoći da razvijete strategije za pomoć svom detetu sa mucanjem.