Slušna oštećenja

Slušno oštećenje je poremećaj sluha koji može uzrokovati poteškoće u razlikovanju zvukova i u razumevanju govora. Slušno oštećenje može biti različite težine, od blagih poteškoća u čuvanju tihih zvukova do potpune gluvoće. Uzroci slušnih oštećenja Uzroci slušnih oštećenja mogu biti …