Poremećaj slušnog procesiranja

Poremećaj slušnog procesiranja je poremećaj koji utiče na sposobnost osobe da obrađuje informacije koje čuje. Osobe sa poremećajem slušnog procesiranja mogu imati poteškoća u razumijevanju govora u bučnom okruženju, praćenju uputa ili odgovaranju na pitanja.

Uzroci poremećaja slušnog procesiranja

Uzroci poremećaja slušnog procesiranja nisu u potpunosti poznati, ali se smatra da su kombinacija genetskih i okolišnih faktora. Neki od mogućih uzroka uključuju:

 • Genetske mutacije
 • Problemi sa razvojem mozga
 • Ekspozicija određenim toksinima tokom trudnoće ili djetinjstva

Simptomi poremećaja slušnog procesiranja

Simptomi poremećaja slušnog procesiranja mogu varirati u zavisnosti od osobe. Neki od uobičajenih simptoma uključuju:

 • Poteškoće u razumijevanju govora u bučnom okruženju
 • Poteškoće u praćenju uputa
 • Poteškoće u odgovaranju na pitanja
 • Poteškoće u slušanju naizmeničnih govornika
 • Poteškoće u razumevanju govora sa akcentom ili dijalekti
 • Poteškoće u razumevanju govora sa šumovima u pozadini
 • Poteškoće u razumevanju govora sa brzom ili nejasnom intonacijom
 • Poteškoće u razumevanju govora sa složenim jezičnim strukturama

Dijagnoza poremećaja slušnog procesiranja

Dijagnoza poremećaja slušnog procesiranja se postavlja na osnovu kliničke procene. Logoped će razgovarati sa osobom i njegovim/njenim roditeljima o simptomima i istoriji osobe. Logoped će takođe obaviti procenu slušnog procesiranja osobe.

Lečenje poremećaja slušnog procesiranja

Lečenje poremećaja slušnog procesiranja je usmereno na poboljšanje sposobnosti osobe da obrađuje informacije koje čuje. Neki od tretmana uključuju:

 • Terapija slušnog procesiranja: Terapija slušnog procesiranja može pomoći osobi da razvije veštine slušnog procesiranja.
 • Terapija govora: Terapija govora može pomoći osobi da razvije veštine govora.

Kako Logoigrica može pomoći?

Logoigrica može pomoći osobama sa poremećajem slušnog procesiranja na nekoliko načina:

 • Terapija slušnog procesiranja: Logopedi u Logoigrici mogu pomoći osobama sa poremećajem slušnog procesiranja da razviju veštine slušnog procesiranja.
 • Terapija govora: Logopedi u Logoigrici mogu pomoći osobama sa poremećajem slušnog procesiranja da razviju veštine govora.

Ako ste zabrinuti da vaše dete ima poremećaj slušnog procesiranja, možete zakazati konsultaciju sa logopedom u Logoigrici. Na konsultaciji ćete razgovarati o simptomima vašeg deteta i mogućnostima terapije.

Kako možete pomoći svom detetu sa poremećajem slušnog procesiranja?

Postoji mnogo načina na koje možete pomoći svom detetu sa poremećajem slušnog procesiranja. Evo nekoliko saveta:

 • Budite strpljivi i podrškajte. Poremećaj slušnog procesiranja je ozbiljan poremećaj koji može biti teško lečiti. Budite strpljivi sa svojim detetom i pružite mu podršku tokom terapije.
 • Ponavljajte informacije. Kada razgovarate sa svojim detetom, ponavljajte informacije koje želite da ono razume.
 • Koristite vizualne aides. Koristite vizualne aides, kao što su slike, grafikoni ili dijagrami, da pomognete svom detetu da razume informacije.
 • Povećajte samopouzdanje svog deteta. Pomozite svom detetu da razvije samopouzdanje i da se ne oseća loše zbog poremećaja slušnog procesiranja.

Logoped u Logoigrici će vam pomoći da razvijete strategije za pomoć svom detetu sa poremećajem slušnog procesiranja.