ABA metod

ABA (Applied Behavior Analysis) je bihevioralna terapija koja se koristi za lečenje različitih razvojnih poremećaja, uključujući autizam. ABA terapija se zasniva na ideji da se ponašanje može promeniti kroz pozitivno i negativno pojačanje. Kako ABA terapija funkcioniše? ABA terapija se …