Terapija muzikom SIT

Terapija muzikom SIT je specijalizirani oblik muzikoterapije koji se koristi za lečenje simptoma autizma. Terapija se zasniva na ideji da muzika može pomoći u poboljšanju komunikacije, socijalizacije i ponašanja osoba sa autizmom. Kako funkcioniše terapija muzikom SIT? Terapija muzikom SIT …