Mucanje

Mucanje je govomo ponašanje osobe u komunikaciji sa drugim ljudima, čiji značajni deo čine upravo reakcije te osobe na ono što se u njegovom govoru dešava. Započinje najčešće u detinjstvu, podstaknuto sklonošću vlastite konstitucije u trenutku kada se govor i jezik intenzivno razvijaju.

PROPRATNA GOVORNA I NEGOVORNA PONAŠANJA

 • Ubacivanja ili zamena glasova, delova reči ili celih reči zbog lakšeg izgovora „teških reči”
 • Naduvavanje obraza
 • Podrhtavanje ili bezglasno otvaranje ili zatvaranje usana
 • Pokreti očiju, glave ili tela
 • Treptanje očnih kapaka, crvenilo i znojenje

ŠTA OSEĆA I MISLI O SEBI OSOBA KOJA MUCA

 • Izbegavanje kontakta sa osobama u čijem se društvu muca
 • Nelagodnost i strah pre govora
 • lma lošu sliku o sebi, umanjuje svoje vrednosti
 • Potisnutu ljutnju na sagovornika koji pokazuje nestrpljenje, nerazumevanje, sažaljenje ili preterano zaštitnički stav u komunikaciji.

ŠTA POGORŠAVA MUCANJE

 • Što je složenija rečenica to će osoba više mucati
 • Prepričavanje vlastitog doživljaja koje je emocionalno obojeno
 • Telefonska komunikacija, zbog manjeg broja pauza u govoru i odsutnosti neverbalne kornunikacije
 • lzgovaranje vlastitog imena
 • Pričanje viceva ili šala
 • Ograničeno vreme za odgovor na neko pitanje ili duži govorni iskaz
 • Kritički ili nepažljiv slušalac
 • Komunikacija sa nekim ko je važan (roditelj, nastavnik, osoba suprotnog pola, poslodavac)
 • Komunikacija sa nepoznatim, sramežljivost u prvom kontaktu
 • Komunikacija sa vršnjacima zbog takmičarskog duha.

KAKO MOŽEMO DA OLAKŠAMO GOVOR OSOBE KOJA MUCA

 • Da prihvatamo takvu osobu
 • Da ne izbegavamo kontakt očima
 • Da smanjimo broj pitanja
 • Da pokažemo zainteresovanost za njegov iskaz
 • Da omogučimo dovoljno vremena, da bi odgovorila bez dodatnog pritiska
 • Da ne prekidamo i ne požurujemo njen govor.

MOŽE LI MUCANJE NESTATI

Individualno, od deteta do deteta,u zavisnosti od predispozicije, jačine, stepena i vrste mucanja, kao i vremena nastanka mucanja. Neka deca čiji se govor smatrao mucanjem na uzrastu od dve ili tri godine, u četvrtoj ili petoj godini tečno govore. Drugoj deci koja započinju mucati treba rana terapeutska intervencija da bi podstaklo i razvilo govornu tečnost. Bez te intervencije nije moguće izbeći ozbiljnije probleme u govorno-jezičkoj produkciji u školskom i kasnijem uzrastu. Ponekad mucanje ostaje prisutno u svojoj blažoj početnoj formi ne prerastajući u učestalije i napetije oblike.

ULOGA LOGOPEDA

Logoped će vam pomoći da se suočite sa teškoćama uz razumevanje i ispravnim stavom o postojećem problemu. Mucanje se tretira raznim metodama. Mi ćemo ispitati koji metod ima najviše uspeha kod vašeg deteta, koristeći najsavremenije tehnike i metode. Za sve to potrebna je saradnja prvenstveno roditelja, psihologa, pedijatra i dečijeg neurologa. Sa tretmanom mucanja potrebno je krenuti što ranije, da bi imalo najviše uspeha.