Rascep

Rascep je urođena anomalija koja nastaje kada se usne i/ili nepce ne spoje u potpunosti tokom razvoja bebe u maternici. Rascep može biti različite težine, od malog otvora u usni do potpunog raspolaganja usne i nepca.

Uzroci rascepa

Uzroci rascepa nisu u potpunosti poznati, ali se smatra da su kombinacija genetskih i okolišnih faktora. Neki od mogućih uzroka uključuju:

 • Genetske mutacije
 • Nedostatak folne kiseline prilikom začeća i u prvim mesecima trudnoće
 • Pušenje tokom trudnoće
 • Upotreba određenih lekova tokom trudnoće

Simptomi rascepa

Najuočljiviji simptom rascepa je otvor u usni i/ili nepcu. Međutim, rascep može prouzrokovati i druge probleme, kao što su:

 • Problemi s hranjenjem
 • Problemi s govorom
 • Problemi sa sluhom
 • Problemi sa zubima
 • Problemi s izgledom

Dijagnoza rascepa

Rascep se obično dijagnostikuje tokom trudnoće ili nakon rođenja bebe. Ako se rascep dijagnostikuje tokom trudnoće, roditelji mogu razgovarati sa medicinskim stručnjakom o mogućnostima lečenja.

Lečenje rascepa

Lečenje rascepa obično uključuje hiruršku operaciju. Operacija se obično obavlja u prvoj godini života bebe. Međutim, u nekim slučajevima može biti potrebno više operacija.

Osim operacije, lečenje rascepa može uključivati i druge terapije, kao što su:

 • Terapija govora: Terapija govora može pomoći djetetu da razvije pravilnu artikulaciju.
 • Terapija sluha: Terapija sluha može pomoći djetetu da razvije pravilan sluh i govor.
 • Ortodoncija: Ortodoncija može pomoći djetetu da razvije pravilan položaj zubi.
 • Psihološka podrška: Psihološka podrška može pomoći djetetu i njegovoj obitelji da se nose s emocionalnim aspektima rascepa.

Kako Logoigrica može pomoći?

Logoigrica može pomoći detetu na nekoliko načina:

 • Terapija govora: Logopedi u Logoigrici mogu pomoći detetu da razvije pravilnu artikulaciju.
 • Terapija sluha: Logopedi u Logoigrici mogu pomoći detetu da razvije pravilan sluh i govor.
 • Psihološka podrška: Psiholog u Logoigrici može pomoći detetu i njegovoj obitelji da se nose s emocionalnim aspektima rascepa.

Ako imate dete s rascepom, možete se obratiti Logoigrici i zakazati konsultaciju. Na konsultaciji ćete razgovarati s logopedom o potrebama vašeg deteta i o mogućnostima terapije.