Rascep

Rascep je urođena anomalija koja nastaje kada se usne i/ili nepce ne spoje u potpunosti tokom razvoja bebe u maternici. Rascep može biti različite težine, od malog otvora u usni do potpunog raspolaganja usne i nepca. Uzroci rascepa Uzroci rascepa …