ADHD

Prema DSM IV klasifikaciji hiperkinetski poremećaj sa ili bez poremećaja pažnje (ADHD ) je neurorazvojni poremećaj u kome su izraženi simptomi poremećaja pažnje, hiperaktivnosti i impulsivnosti koji dovode do značajnih teškoća u  svakodnevnom života deteta . Tri puta je češći kod dečaka nego kod devojčica. Još uvek nije dovoljno poznat razlog nastanka ovog poremećaja. Istraživanja su pokazala da mozak dece sa ADHD poremećajem  izmenjeno funkcioniše. Ova deca jednostavno misle, uče i ponašaju se drugačije.

DA LI MOJE DETE IMA ADHD?

ADHD se retko dijagnostikuje pre navršene 5. godine. Teško je razlikovati razdragano dete koje nema poremećaj i ono koje to zaista ima. Kao što je već pomenuto, tri glavna simptoma  koja karakterišu ADHD su:

Neadekvatna pažnja: teško mu je da se fokusira, ne uspeva do kraja da završi zadatak, ili ga uopšte ni ne završi,  sve što iziskuje  veći napor za njega je odbojno i prekida aktivnost, misli su svuda rasute.

Hiperaktivnost:  vrpolji se, “ne drži ga mesto”, stalno je u pokretu, opšteprisutan motorni nemir koji je preterano naglašen

Impulsivnost:  burno reaguje na minimalno osujećenje,  ne zna šta znači čekati,  prekida razgovor sa upadicama

Važno je da deca sa ADHD-om dobiju adekvatnu podršku na vreme jer u kasnijem uzrastu mogu razviti negativne oblike ponašanja, imati loša postignuća u školi, razviti depresivno raspoloženje..

PREDLOZI ZA RODITELJE

Najbolji način da pomognete svom detetu da se izbori sa ovim problemom jeste pozitivan stav. Ako ste vi pribrani i dete će biti smireno i fokusirano.  Zapamtite da je detetovo ponašanje povezano sa poremećajem i da uglavnom mnoge stvari ne čini namerno. Verujte da vaše dete može  da uči, da se promeni i da sazri. Obezbedite detetu organizovanu strukturu dana koju će da sledi , naglasite šta se očekuje od njega i ne budite previše strogi jer može doći do negativne reakcije i odbijanja izvršavanja bilo kog zadatka. Poželjno je da postavite satove na raznim mestima u kući kako bi dete imalo percepciju o vremenu . U vezi sa tim, obezbedite mu dovoljno vremena da uradi ono što mu je zadato. Upišite ga na sportić ili likovne sekcije kako bi izbacio svoju nagomilanu energiju, a ujedno možete i organizovati neke aktivnosti u kući kako bi mu ispunili vreme (neka vam pomogne da očistite sobu, igrajte društvene igre..) Smanjite mu vreme provedeno ispred televizora.

Deci sa ADHD-om neophodna su dosledna pravila koja razumeju i koja mogu da prate. Možete ih zapisati i zalepiti u njegovoj sobi kako bi imao uvid u njih. Pohvala je takođe bitan faktor u radu sa detetom. Trudite se da imate što manje negativnih reakcija na neadekvatno ponašanje. Nagradite svoje dete, čak i za minimalan uspeh jer ćete ga time motivisati da i dalje sarađuje. Nađite balans između podsticaja i ograničenja (npr. uklonite dete iz situacije koja je izazvala loše ponašanje, upitajte šta je mogao/la da uradi drugačije i neka demonstrira). Možete da “igrate uloge” kako bi razvijali detetove socijalne veštine.

Prema DSM IV klasifikaciji hiperkinetski poremećaj sa ili bez poremećaja pažnje (ADHD ) je neurorazvojni poremećaj u kome su izraženi simptomi poremećaja pažnje, hiperaktivnosti i impulsivnosti koji dovode do značajnih teškoća u  svakodnevnom života deteta . Tri puta je češći kod dečaka nego kod devojčica. Još uvek nije dovoljno poznat razlog nastanka ovog poremećaja. Istraživanja su pokazala da mozak dece sa ADHD poremećajem  izmenjeno funkcioniše. Ova deca jednostavno misle, uče i ponašaju se drugačije.

Izvori : Američko Psihijatrijsko Udruženje (1998). DSM-IV dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje.

www.helpguide.org