Adhd

ADHD je poremećaj pažnje i hiperaktivnosti koji se karakteriše poteškoćama u pažnji, hiperaktivnošću i impulsivnošću. ADHD može imati značajan uticaj na svakodnevni život, otežavajući učenje, rad i odnose. Uzroci ADHD-a Uzroci ADHD-a nisu u potpunosti poznati, ali se smatra da …