Selektivni mutizam

Selektivni mutizam je poremećaj socijalne anksioznosti koji se karakteriše ponavljajućim i postojanim gubitkom govora u određenim socijalnim situacijama, u kojima se od deteta očekuje da govori. Deca sa selektivnim mutaizmom mogu normalno govoriti u nekim situacijama, kao što su kod …