Autizam

Autizam je razvojni poremećaj koji utiče na komunikaciju, socijalizaciju i ponašanje. Ljudi sa autizmom mogu imati poteškoća u komunikaciji i interakciji sa drugima, kao i u razumijevanju i reagovanju na društvene znakove. Mogu se takođe zanimati za određene stvari i …