Usluge

Muzikoterapija je terapeutska metoda upotrebe muzike u lečenju, rehabilitaciji,  edukacije dece i odraslih koji pate od fizičkih, mentalnih ili emocionalnih poremećaja. Cilj je da relaksira, motiviše i aktivira pacijenta, da se oslobodi unutrašnjih emocionalnih naboja, da mu se da podrška u […]