Afazija

ŠTA JE AFAZIJA?

Afazija je stečeni, govorno-jezički poremećaj koji utiče na čovekovu sposobnost  da razume, produkuje i upotrebljava jezik. Nastaje kao posledica oštećenja različitih delova mozga. Utiče na celokupnu ličnost i njeno funkcionisanje. Pored govora, mogu biti oštećene još neke kognitivne funkcije, kao što su: pamćenje, pažnja, mišljenje, čitanje, pisanje, računanje.

UZROCI NASTANKA AFAZIJE

1.Cerebrovaskularna oboljenja (moždani udar, prolazna ishemija mozga, ateroskleroza)

2.Tumori

3.Traumatska oštećenja (otvorene i zatvorene povrede glave)

4.Degenerativne bolesti (Alchajmerova bolest, Pikova bolest..)

5.Zapaljenski procesi

6.Metabolički poremećaji

7.Uticaj toksičnih supstanci

KOJI SU SIMPTOMI?

U zavisnosti  od dela mozga koji je oštećen javlja se različita klinička slika. Osobe mogu imati samo neke ili više udruženih simptoma.

Najčešče manifestacije poremećaja su:

-Nemogućnost govora

-Oštećena produkcija govora (poremećena tečnost,  otežana artikulacija, narušena melodija, agramatičnost)

-Oštećeno razumevanje govora (nemogućnost prepoznavanja značenja reči, nerazumevanje prostih ili složenih, višestrukih naloga i teksta, slika, predmeta)

-Nesposobnost prepoznavanja i shvatanja vizuelnih, slušnih i taktilnih sadržaja

-Nemogućnost ponavljanja onoga što je prethodno izgovoreno

-Zamena i umetanje glasova

-Teškoće u pronalaženju reči

-Zamena jedne reči drugom, pogrešnom (mogućnost pojave nepostojeće reči-neologizam)

-Nepravilna upotreba padežnih nastavaka i glagolskih oblika

-Neadekvatna konverzacija (neuspeh u učestvovanju u razgovoru, postavljanje nepovezanih pitanja, otežano vodjenje priče, nepovezane rečenice)

-Poremećaji čitanja i pisanja

– Narušen pojam broja i računanja

*Afaziju mogu pratiti još neki poremećaji, kao što su: motorni deficiti (hemiplegija, paraplegija, hemipareza),  problemi sa gutanjem, nemogućnost uviđanja sopstvenog poremećaja, emocionalna labilnost, negativizam.

afazija 2
afazija 1

ULOGA LOGOPEDA

Logoped treba da sprovede celokupnu procenu komunikativnih sposobnosti, snaga i slabosti kako bi adekvatno bili postavljeni ciljevi, plan i program rehabilitacije. Pored samog tretmana,  pružiće objašnjenje na koji način je pogođen govor, kako da se tumače određena ponašanja i na koji način treba postupati u određenim situacijama.Takođe, jako je važna saradnja stručnjaka sa članovima porodice. Logoped , na osnovu toga, može da dobije važne informacije o karakteristikama ličnosti, motivaciji i interesovanjima osobe koje mogu značajno da pomognu u realizaciji tretmana.

SAVETI ZA OKOLINU

-Uklonite ili smanjite izvore buke dok razgovarate sa osobom koja ima afaziju

-Pohvalite svaki pokušaj govora i podstaknite ih da učestvuju u razgovoru.

-Dajte im vremena da formulišu iskaz, budite strpljivi i sačekajte da završe misao, koliko god da je to potrebno.

-Izbegavajte kritike , nemojte insistirati na izgovornom savršenstvu

-Probajte da govorite što jednostavnije i razumnije, naglašavajte ključne komponente koje doprinose značenju poruke koju prenosite

-Prihvatite svaki način na koji pokušavaju da iskomuniciraju poruku, bilo glasovno ili pisano i koristite i vi razna vizuelna sredstva kojima ćete olakšati osobi da vas razume

-Ukoliko se oseća opušteno u vašem prisustvu, preporučite joj da proba glasno da čita, prvo jednostavne rečenice, polako, uz trud da se izrazi što je bolje moguće.

-Izbegavajte da govorite umesto njih (ali možete započeti rečenicu i dozvoliti im da je završe, što je dobar način za podsticanje asocijacija i mogućih odgovora)

-Uzmite u obzir i njihova interesovanja, razgovarajte o temama koje su osobi zanimljive

KORISNE VEŽBE ZA RAD KOD KUĆE

Većina osoba nakon moždanog udara ima govorno-motorne smetnje. Iz tih razloga, neophodno je vežbati svoj govorno-jezički aparat jer će se time poboljšati rad mišićnog sistema kako bi se polako oporavljala njegova funkcija.

Neke od korisnih vežbi koje se sprovode:

-Maksimalno ispružene usne (kao za poljubac), držati ih u tom položaju 5,6 sekundi

-Maksimalno istezanje usana

-Povlačenje usana na stranu, gore-dole

-Osmeh, pa spuštanje uglova usana naizmenično

– 6 do 7 puta oblizivati gornju i donju usnu, sa desna na levo i obrnuto, kao i gore-dole

-Zatvorena usta, jezikom dodirivanje tvrdog, pa mekog nepca

-Držanje jezika što dalje od usta, potom plaženje

-Dodirivanje jezikom vrh nosa i bradu

-Dodirivanje unutrašnje strane obraza jezikom i njegovo kretanje po unutrašnjosti

Napomena: sve ove vežbe treba ponavljati više puta (minimum 5)