Zaposlenje

Otvoren konkurs 

Na ovoj stranici ubuduće možete naći konkurse  za prijem u radni odnos, pripravnički staž i volontiranje, kriterijume i potrebnu dokumentaciju da bi se konkurisalo za bilo koji oblik radnog odnosa u centru za edukaciju Logoigrica.

Prilikom prijave navedite lokaciju za koju konkurišete.
Prijavu za posao možete poslati na našu mail adresu : logoigrica@gmail.com