Teškoće u učenju

ŠTA SU TEŠKOĆE U UČENJU

Teškoće u učenju pripisujemo učenicima sa normalnim koeficijentom inteligencije, bez organskih i psihičkih problema a koji ne mogu sa uspehom da prate školski obrazovni program.Prve teškoće se ispoljavaju kada dete krene u prvi razred ali znakovi ovih teškoča datiraju još iz predškolskog uzrasta. Karakteristike teškoća u učenju su hiperaktivnost, poremećaj pažnje, teškoće u pamćenju i mišljenju, audio-vizuelno-perceptivni poremećaji, specifične teškoće čitanja, pisanja i računanja,

TEŠKOĆE U PISANJU

Teškoće u pisanju su posledica neuskladjenosti pokreta prstiju i ruku (fina koordinacija) sa senzomotornim, audio-vizuelnim i artikulacionim funkcijama, a ispoljavaju se kao:

 • Neuredan rukopis, loše postavljen u prostoru stranice
 • Linija slova je često ili tanka jedva vidljiva ili debela, nazubljena, docrtani delovi
 • Nepoštovanje proporcija delova slova i oblika slova
 • Ogledalsko napisana slova ili reči
 • Premeštanje, umetanje ili izostavljanje slova i slogova
 • Nepoznavanje pravopisnih pravila pri pisanju
 • Spajanje reči
 • Nerazumljiv rukopis bez korišćenja znakova interpunkcije.

TESKOĆE U ČITANJU

Teškoće u čitanju su uzrokovane mnogobrojnim faktorima, a ispoljavaju se kao:

 • Nemogućnost zapamćivanja slova
 • Nemogućnost dovodjenja u vezu štampanog i pisanog slova
 • Nemogućnost tačne identifikacije slova koja su slična po obliku
 • Nemogućnost povezivanja slova u kontinuirani niz
 • Odvojeno čitanje slovo po slovo
 • Zastoj pred početak reči, čitanje u sebi pa naglas
 • Ponavljanje prvog slova, sloga, pa i reči jednom ili više puta
 • Prekid višesložnih reči, nepravilne pauze za udah vazduha

– Odvojeno i napeto čitanje reč po reč

– Nemogućnost prebacivanja iz jednog reda u drugi

– Nepoštovanje ortografskih pravila

– Nerazumevanje pročitanog teksta.

KADA JE POTREBNO DA POTRAŽITE POMOĆ STRUĆNJAKA

Potrebno je da shvatite da se teškoće javljaju još od prvog razreda osnovne škole, posebno ako je dete krenulo u školu sa nesaniranim govorno-jezičkim poremećajima,teškoće u učenju mogu da postoje i do kraja detetovog obrazovanja. Mnoga deca mogu taj problem da prikrivaju (čitaju napamet, zapamte na času ili im drugi pročita, aktivna su, trude se). Čim primetite da dete želi da učestvuje u školskom radu a ne može, obratite se stručnom licu. Disleksija i disgrafija nekad ostanu neprimećene od strane nastavnika i roditelja. Što se ranije otkrije, to će tretmani biti uspešniji, a dete naprednije u školi.

 

KAKO MOŽETE DA POMOGNETE U ULOZI RODITELJA/NASTAVNIKA

Bitno je pridržavati se odredjenih pravila da se dete ne bi izlagalo svakodnevnom školskom neuspehu i gubilo motivaciju za rad:

 • Dete treba ohrabriti i nagraditi za svoj trud
 • Potrebna je nastavnikova podrška da se dete ne bi osećalo izolovano od ostalog dela razreda
 • Davati mu zadatke koje će sigumo uspešno obaviti
 • Da se posebno obrati pažnja na razvijanje onih sposobnosti u kojima dete pokazuje izraziti uspeh
 • Da dete uživa puno razumevanje roditelja, nastavnika i drugova iz odeljenja.

ULOGA LOGOPEDA

 • Precizna dijagnostika poremećaja čitanja i pisanja
 • Uspostavljanje tesne saradnje sa nastavnicima i roditeljima
 • Razvijanje motivacije kod deteta
 • Odabiranje sredstava i metoda rada prema individualnim potrebama i karakteristikama deteta Sprovodjenje terapijskih procedura.