Šta je senzorna tabla

– Senzorna tabla je didaktičko sredstvo koje podstiče manipulativne sposobnosti i finu motoriku kod dece.

– Podstiče dečiju radoznalost, budi čulnu osetljivost i proširuje iskustva

– Sadrži razvojno podsticajne igračke i materijale

– Pruža mogućnosti za samostalnu igru , ali i igru u grupi

– Dete samostalno traži rešenje ili u interakciji sa odraslima

– Utiče i na razvoj govora kod dece

Filolozi su dokazali da je stepen razvijenosti govora proporcionalan stepenu razvijenosti fine motorike prstiju šake. Na osnovu tih istraživanja postavljena je i zakonitost  koja kaže: „Kad razvoj pokreta prstiju odgovara uzrastu, razvoj govora je uredan, a kad razvoj fine motorike zaostaje, zaostaje i govor“.

Senzornu tablu je lako napraviti. Većinu materijala  imate u kući ili marketu.