Reedukacija psihomotorike

     Tokom ranog razvoja od rođenja do treće godine primena vežbi radi se u svrhu stimulisanja razvoja psihomotorike. Vežbe za stimulisanje razvoja psihomotorike i sprečavanje produbljivanja poremećaja prilagođavaju se individualnim karakteristikama deteta i izvode od lakših ka težim, u kraćim vremenskim intrvalima i u što prirodnijim uslovima. Tako da su u sklopu tretmana uvek prisutne vežbe disanja, vežbe relaksacije i spontana igra deteta.
    Široka primena metoda reedukacije omogućava rad sa decom od rođenja do petnaeste godine i podrška je pri radu sa decom koja imaju govorne poremećaje, poremećaje pažnje, poremećaje ponašanja, probleme sa čitanjem i pisanjem, usporen intelektualni razvoj….
     Reedukacija psihomotorike sastavljena je od vežbi koje odgovaraju određenoj fazi razvoja odnosno uzrastu. Vežbe su podeljene u grupe tako da razvijaju vizuelne sposobnosti, prostornu orijentaciju, poboljsavaju grubu i finu motoriku, grafomotoriku, učvršćuju dominantnost ruke i posredno grade sve što je osnova za kvalitetan spontani razvoj govora deteta. Kroz ovakav rad moguće je pomoći i deci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta koja imaju disgrafiju, diskalkuliju i različite frustracije kao posledicu produbljenih poremećaja.