Razvojna disfazija

RAZVOJNA NEZRELOST-RAZVOJNA DISFAZIJA

Razvojna disfazija je razvojni jezički poremećaj na nivou CNS-a, odnosno poremećaj sposobnosti da se razume,struktuira i izrazi jezička misao.Deca ispoljavaju teškoće u:

-razumevanju govora i izražavanju svojih potreba i doživljaja,skaču sa teme na temu;

-pažnji,koncentraciji i pamćenju;

-izgovoru velikog broja glasova,posebno suglasničkih skupova;

-usvajanju gramatičkih kategorija;

-snalaženju u prostornoj i vremenskoj orjentaciji;

-usvajanju redosleda,količine broja i rednih brojeva.

Ovi pokazatelji su individualni i variraju od deteta do deteta.

Postoje dva tipa razvojnih disfazija:motorna(ekspresivna) ili senzorna disfazija.Retko se javljaju izolovano uglavnom se javlja kombinovani tip.Deca sa motornom disfazijom obično kasnije prohodaju,nespretna su,teže usvajaju motorne sposobnosti kao sto su penjanje na tobogan,skakanje,bacanje i hvatanje lopte,loše hvatanje olovke,izbegavanje crtanja a kasnije i pisanja,na mladjem uzrastu ne umeju da duvaju, daju poljubac, imitiraju konjski kas,dodirnu jezikom gornju usnu.Razvoj govora kasni i dete ima puno glasova i reči koje nepravilno izgovara.Pamćenje može a i ne mora da bude u skladu sa uzrastom.Deca sa senzornom razvojnom disfazijom percipiraju maternji jezik kao strani.Na svoje ime se ne odazivaju.Ne razumeju govor okoline pri čemu se povlače ili imaju napade besa,progovaraju obično na vreme ali ‘svojim’ jezikom koji je nerazumljiv za okolinu.Izuzetno su kreativna i motorno spretna.Na ranom uzrastu često podsećaju na decu sa autističnim spektrom.Kada razviju govor,govor je agramatičan,rečnik siromašan,rečenična struktura neorganizovana.

STA DOVODI DO RAZVOJNIH DISFAZIJA?

Novorodjenče ostaje bez kiseonika,samim tim centri u mozgu se ne hrane kako treba, što dovodi do stagnacije nekih centara u mozgu, od čega zavisi i tip disfazije.Ostajanje bez kiseonika može da se desi pre detetovog rodjenja,u toku ili posle(visoke temperature,frasevi,krize svesti,povrede glave…)

POSLEDICE PATOLOŠKI NERAZVIJENOG GOVORA

  • Na porodicu: izolacija-ponekad se cela porodica nadje u izolaciji, neshvaćena i dovoljno nepotpomognuta od društva, uzdrmanost braka-zbog medjusobnih optužbi i samooptužbi roditelja, koja je često neosnovana i nekonstruktivna ,neprihvatanje problema-neki roditelji teško prihvataju činjenicu da im dete ima problema i da mu je potrebna pomoć, pa gube dragoceno vreme u traženju stručnjaka koji će odbaciti sumnje, odbacivanje deteta od strane roditelja ili prezaštitnički stav roditelja.
  • Na ponašanje deteta: dete može biti stidljivo, povučeno, bez društva ili pokazuje znakove besa i agresivnosti
  • Na obrazovanje deteta: dete bez razvijenog govora ne može da prati redovan program  u školi, a ako je delimično razvilo govor a nije ga učvrstilo, onda će prilikom obrazovnog procesa naići na niz teškoća u nastavi u pogledu razumevanja, izražavanja, crtanja, čitanja i pisanja, pa i računanja.

ZNAČAJ INTENZIVNOG TRETMANA U PREDŠKOLSKOM UZRASTU

Od izuzetne je važnosti da se dete sa razvojnom disfazijom na vreme dijagnostikuje od strane najpre vaspitača, a kasnije i stručnog lica,odnosno od strane logopeda i psihologa.Ova deca nekad prodju nezapažena do polaska u školu pa u školi ispoljavaju velike teškoće u savladavanju čitanja i pisanja, računanja,imaju izuzetnu kratku pažnju i slabo pamćenje,zaboravljaju domaće zadatke i lične stvari.Deca će uz intenzivni rad: obogatiti svoj rečnik,ispraviti svoj govor,produžiti pažnju,poboljšati pamćenje,naučiti početno čitanje i pisanje,ukratko-biće spremno za polazak u prvi razred.Time će biti olakšan rad nastavnika u kolektivu, manje nasilja medju decom i manje diskriminacije i podsmeha od strane druge dece.