Rana stimulacija pažnje i oponašanja

Pažnja je bazična psihička fuknkcija koja pruža selekciju informacija, usresređenost  i usmerenost na određeni sadržaj. Ona čini osnovu prijema i obrade informacija. Veliki uticaj ima na učenje, pamćenje i mišljenje.  Ako pažnja nije adekvatna, svi ovi procesi neće funkcionisati na odgovarajući način. Obzirom na navedene činjenice, za razvoj govora i jezika neophodan preduslov je upravo usmerenost deteta na “upijanje”  glasova okoline, obrađivanje tih podataka i razvijanje govornih centara u mozgu.

Pažnja uslovljava oponašanje i to su početne sposobnosti koje treba razvijati kod dece kako bi se podstakao govorno-jezički razvoj.

Prof. Marta Zdenković  navodi  nekoliko  neposrednih ciljeva koje treba postići:

PAŽNJA

Stimuliše se :

1.Slušna pažnja  (zvukovi)

2.Vizuelna pažnja (osobe, predmeti, pojave)

*Neophodno je da dete odreaguje, pokaže interes i otkriva izvore zvukova

*Postaviti detetu određeni predmet u njegovo vidno polje kako bi ga uočilo, menjajti mesto predmeta kako bi pratilo njegovo kretanje po prostoru

* Razvijati zaimanje za igračke (predmete) i događaje; dete treba da nauči da obrati i zadrži pažnju na onome što se dešava u okolini

*Poželjno je koristiti zvučne igračke i privlačne predmete (zvečke, zvončići, ogledala, baloni)

* Podsticati svakodnevna vidna i slušna iskustva gde se koristi izvorni doživljaj i oponašanje

Npr.  Sat-kucanje, zvonjava,(tik-tak, tika-taka)

         Voda-mlaz ( ššššš…)

         Auto-brujanje motora (brrbrbr, bi-bi)

         Vrata-kucanje (kuc-kuc)

*Omogućiti detetu da sve što je prikladno doživi i doticanjem

*Koristiti mogućnost da dete samo ili uz pomoć proizvede zvuke

Oponašanje

Oponašanje

Pažnja

Pažnja

OPONAŠANJE

Možemo reći da razvoj govora počinje zajedno sa razvojem čula i to još u stomaku. Pre prve reči, dete ima razne vidove oglašavanja (brbljanje, gukanje..). Imitira odrasle, ponavlja ono što čuje i kasnije spaja glasove i slogove u reči sa značenjem. Prve imitacije su najčešće oponašanje zvukova iz okoline i prirode.

Oponašanje koje podstičemo:

1.Gestovno

2.Glasovno

3.Govorno

*Treba postići  voljne predgovorne radnje; dete navodite da nakon primera uradi (ili  pokuša)  ono što se od njega traži

Učimo kroz igru

Pljeskanje, tapšanje

Poljubac, grljenje

Mahanje na pozdrav („pa-pa“)

Duvanje (sveća, papirić)

Učimo kroz glasovne igre

*Neophodno je, na početku,  birati glasove koji su lakši za oponašanje i svesno izgovaranje (najpre vokali  u kombinaciji sa glasovima P, B, M, kasnije i sa T,D,K,G,V,J)

*Glasovne igre idu uz ritam i telesni dodir (osim slušno, glasovi se reprezentuju i vizuelno i dodirom)

Npr. A A A (izgovarati živahno i u ritmu dlanom dlanom potiskivati oblast malo iznad želudca)

        AA-A! (povremeno otvarati telo, širiti ruke prema gore)

        TTT-TA-TA (istovremeno bockati ili tapšati po leđima)

        B B B (izgovarati i prstom prelaziti preko detetovih usan gore-dole)

       MM-MA-MA (pomerati bradu gore-dole, otvarati i zatvarati usne)

        KK-KO-KO ( potiskivati ritmično predeo ispod brade, u nivou korena jezika)

*Važno je „hvatati“ detetov pogled, raditi licem u lice.

*Nezaobilazna je i pohvala nakon oglašavanja, bilo da ste mu Vi pomogli, ili je ono samo izgovorilo.

Oponašanje

Oponašanje

Pažnja

Pažnja