Rana dijagnostika

1) Zašto je bitna rana dijagnostika i rani defektološko-logopedski rad ?

     Priča o razvoju mozga počinje tri nedelje nakon začeća,stvara se skup ćelija koje svojom deobom stvaraju, izgradjuju embrionovu kičmu. Pločasto zadebljanje se uzdiže u naborima prema sredini,nabori se spajaju i od toga nastaje cev-« neuronska cev « . Ćelije počinju da putuju kroz taj žljeb od repa do glave bića. Kada dostignu svoje odredište postaju « neuroni-moždane ćelije » i počinju se povezivati sa drugim ćelijama. Ispuštaju dve vrste ogranaka :

  • dendrite(kraće)
  • aksone (duže)

Aksoni prevale dug put da bi stvarali veze. Kada se povezuju, oni se ne dodiruju već se prostor izmedju veze naziva « sinapsa « i tu dolazi do pretvaranja električnog impulsa u hemijsku reakciju. U tom stadijumu dolazi do nasumičnog spajanja i stvaranja veza,odnosno sinapsi. To nasumično povezivanje neurona i njihovih aksona vodjeno je genetičkim kodom.

U trenutku rodjenja deteta,nervni sistem sadrži nervne ćelije koje su mozgu dovoljne za celi život,100 miliardi neurona. Tu se ne zaustavlja priča o razvoju i rastu nervnih ćelija, istraživanja su dokazala da se mozak tokom rasta menja.

Šta to pokreće dalje promene ?

     Iskustvo oblikuje mozak u ono sto će postati. Mozak se menja i izgradjuje nakon rodjenja više nego pre njega. 83% dentritskog rasta dogadja se nakon rodjenja. Do dve godine 1,8 sinapsa u sekundi nastavlja da raste.Razvoj mozga nije usko povezan sa genetičkom predodredjenošću ,više zavisi od stimulacije sa spoljašnjim svetom,okolinom.

  • Zašto je vreme,odnosno rana dijagnostika od velike važnosti?

     Postoji takozvano “ kritično razdoblje” . Odredjene funkcije u mozgu,centri odgovorni za diskretne moždane funkcije,kao sto su vizuelne,auditivne ili kognitivne,aktiviraju se tačno u odredjenim vremenskim intervalima bebinog života. Ti delovi buknu i stvaraju eksploziju novih veza”prekomernu produkciju sinapsi”. U relativno kratkim intervalima nakon te eksplozije dolazi do stagnacije. U sledećoj fazi razvoja ćelije koje nisu u funkciji ,odumiru,da bi stvorile prostor drugim ćelijama. Kada detetu sa posebnim potrebama ne date adekvatnu stimulaciju u tom ranom periodu do prve ,pa posle do treće godine,vi ste zatvorili “prozore” vašem detetu u spoljašni svet.

     Logopedi su bitna karika u tom lancu stimulacije. Postoji neznanje o tome “šta logoped radi –da se bavi isključivo govorom ». Ne možete govor izolovati od ostalih čula i motorike pa samim tim i celokupnog detetovog razvoja. Logoped kao terapeut je prisutan kao veza izmedju vas i deteta da vas uvodi u edukaciju.Terapeut,logoped stimuliše celokupni detetov razvoj sa posebnim osvrtom na slabije razvijene sposobnosti.