Problemi u govoru

GDE SUSREĆEMO PROBLEME U GOVORU I JEZIKU

 • Kod razvojne nezrelosti: dete ne komunicira sa okolinom u onom stupnju kako se očekuje od njega u odnosu na njegov uzrast, nego kao dete mladjeg uzrasta
 • Kod organskih, genetskih i postnatalnih poremećaja:kod slušno-oštećene dece, rascepa, anomalije vilica, cerebralane paralize, mentalne retardacije, moždanih ozleda (afazije, disfazije) i dr.
 • Kao posledica psihičkih problema.
 • U sredini u kojoj ne postoje uslovi za normalan razvoj govora i jezika: socijalno zapušteno dete, loš govomi model okoline u kojoj boravi i dr.

KAKO SE MANIFESTUJU

Dete prilikom teškoča u govoru može da:

 • Nepravilno izgovara odredjene glasove (distorzija)
 • Zamenjuje glasove u rečima (supstitucija)
 • lzostavlja odredjene glasove u govoru (omisija).

Problemi na jezičkom nivou manifestuju se:

 • U velikom broju nerazvijenih glasova
 • U ograničenom rečniku
 • Nedostatku nekih vrsta reči: zamenica, predloga, priloga, veznika i brojeva
 • U ograničenom značenju reči, koje je često svedeno samo na predstave
 • U nerazvijenom sistemu padeža, glagolskih oblika i vremena
 • U teškom građenju višesložniih reči, proširenih rečenica.

POSLEDICE PATOLOŠKI NERAZVIJENOG GOVORA

Na porodicu:

– Izolacija-ponekad se cela porodica nadje u izolaciji, neshvaćena i dovoljno nepotpomognuta od društva

– Uzdrmanost braka-zbog medjusobnih optužbi i samooptužbi roditelja, koja je često neosnovana i nekonstruktivna

– Neprihvatanje problema-neki roditelji teško prilivataju činjenicu da im dete ima problema i da mu je potrebna pomoć, pa gube dragoceno vreme u traženju stručnjaka koji če odbaciti sumnje

– Odbacivanje deteta ili prezaštićavanje deteta

 • Na ponašanje deteta: dete može da bude stidljivo, povučeno, bez društva ili pokazuje znakove besa i agresivnosti
 • Na obrazovanje deteta: dete bez razvijenog govora će teško pratiti redovan program škole, a ako je delimično razvilo govor a nije ga učvrstilo, onda će prilikom obrazovnog procesa naići na niz teškoča u nastavi u pogledu razumevanja, izražavanja, crtanja, čitanja, pisanja  pa i računanja.

ULOGA LOGOPEDA

Detetu koje ispoljava probleme u komunikaciji (govoru i jeziku) potrebna je pomoć logopeda. Svaki terapijski program uključuje i saradnju logopeda,detetove porodice i psihologa.Prognoza tretmana zavisi od detetovog uzrasta, tipa i težine poremećaja.Logoped će vas uputiti na metode rada sa detetom, kako biste i vi kao roditelj mogli da maksimalno pružite i pomognete vašem detetu.Savetujemo vam da dete ne prekidate u započetom govoru, kao i da ga stalno ne ispravljate. Samo mu na lep način ponovite rečenicu koju je dete želelo da vam saopšti, postavljajte pitanja, usporite govor i verbalizujte sve, po mogućstvu uz igru, šetnju, neobaveznu aktivnost, sa konkretnim predmetima. Na taj način pružićete detetu jednu dobru osnovu za razvoj govora i jezika. Nakon prvog pregleda deteta, logoped če vam dati sve potrebne informacije kao i opis konkretnog logopedskog programa.