Novosti

25.10.2016 – Obaveštavamo Vas da je u saradnji sa Ananda, Logoigrica otvorena na još jednoj lokaciji, Vodovodska 117, Žarkovo.

Od marta 2015 godine otvara se defektološko logopedsko savetovalište LOGOIGRICA i u Podgorici sa logopedom edukovanim po ABA programu, Floor time i Makaton edukaciji.Savetovalište će biti opremljeno po svetskim standardima, pregršt didaktičkog materijala, fleš kartica, sonde,vibrafon i posedovaće sobu za senzornu integraciju i reedukaciju psihomotorike.Preglede kao i profile, programe dece će jednom mesečno raditi diplomirani defektolog, logoped i surdolog sa 15 godišnjim iskustvom Anita Samios-Sam Pejanović iz Beograda.

Verujemo da će novi pristup defektološko logopedskog rada dati mogućnost roditeljima koji dovode decu iz Crne Gore u Beograd na tretmane, da dobiju adekvatan pristup i edukaciju za stimulaciju svoje dece i u Podgorici.

U Beogradu je trenutno 200 dece na tretmanu,nalazimo se na 8 lokacija i radi tim od 15 defektologa(logopeda, surdologa, oligofrenologa, specijalnog pedagoga i reedukatora psihomotorike),  3 psihologa i fizioterapeuta konsultanta.

Funkcioniše i razvojno savetovalište koga čine pedijatar, logoped i psiholog za ranu detekciju razvojnih poremećaja.U okviru razvojnog savetovališta postoji školica roditeljstva koja funkcioniše u grupama i gde se roditelji ili budući roditelji edukuju o raznim razvojnim fazama svoga deteta,stavovi u vaspitanju, norme razvoja kao i odstupanja od normi.Sve informacije o radu razvojnog savetovališta mogu se dobiti pozivom na broj telefona Logoigrice: 063-377766.

Logoigrica u Podgorici !!!

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo,  da se Logoigrica od 1 maja nalazi i u Podgorici.

Prostor se nalazi na adresi Ivana Crnojevića 67, odmah pored škole Savo Pejanović i vrtića Bubamara

Telefon na koji možete zakazati tretmane je 068 / 189 096

Srdačan pozdrav,

Logoigrica