Logo gym

Individualni treninzi
Kroz pokret i sportske aktivnosti 1 na 1 sa trenerom dete razvija i unapređuje sitnu i krupnu motoriku, koordinaciju, stabilnost, brzinu, izdržljivost, snagu, pažnju i koncentraciju. Dete se osposobljava da samostalno izvede zadatak. Rad sa detetom se planira i adaptira prema njegovim potrebama i sposobnostima, tako da se ovaj vid rada potpuno prilagodjava i deci sa različitim smetnjama u razvoju.

[fat_maika id=”6606″]
Nikola Šandor je profesor fizičkog vaspitanja sa različitim iskustvom u radu u predškolskim ustanovama, školi, školicama sporta, sportskim radionicama, dečijim rođendanima i individualnim treninzima sa decom.