Kada se treba obratiti logopedu

  • Kada dete ne progovori do druge godine ili se iz nekog razloga prekinuo razvoj govora.

     Rani razvoj kao i pravilna rana stimulacija deteta su od velikog značaja za prognozu defektološko-logopedskog tretmana.Nervne strukture kod novorodjenčeta se izuzetnom brzinom množe i razvijaju. U slučajevima gde je taj razvoj privremeno zaustavljen a ne daje se detetu prava stimulacija, te nervne grane koje nisu u upotrebi izumiru.Razvoj centralnog nervnog sistema može biti zaustavljen zbog mnogih uzroka a najčešći je ostanak bez kiseonika koji može da se desi u toku gestacionog perioda, u toku samog porodjaja kao i nakon porodjaja (frasevi,visoke temperature,padovi,potresi mozga).Često roditelji ne primećuju kašnjenje u razvoju do druge godine ili ih stručnjaci iz sličnih oblasti smiruju i savetuju čekanje do treće pa čak i pete godine!!?Koliko je tom period izumrlo nervnih ćelija koje nisu pod stimulacijom?!Naučno je dokazano da deca sa normalnim razvojem koja su pod stimulacionim programom od rodjenja do treće godine razviju inteligenciju 30% veću nego deca bez adekvatne stimulacije;

  • Riziko deca,deca sa nižom ocenom na porodjaju(abgar skor),hemoragijama,preležanim ranim meningitisom,operisanim kraniostenozama,rascepima govornih organa,čestih upala ušiju,operisanim tumorima mozga i.t.d;
  • U slučajevima kada do četvrte a najkasnije do pete godine dete nije razvilo sve glasove(glas R se toleriše do pete);
  • Kada deca kasnije prohodaju,hipotona su ili hipertona i samim tim ne mogu da razviju odredjene glasove zbog slabe motorike a kasnije imaju problema u grafomotorici(pisanju)zbog loše fine motorike.
  • U slučajevima kada dete pokazuje nezainteresovanost za okolinu, ne zadržava pogled,nema interakciju sa okruženjem,zadovoljava se sopstvenom igrom i preokupirano je samo sobom.igra je stereotipna i uglavnom uživa u slaganju i rasturanju stvari.Ne dozvoljava uplitanje okoline u njegove aktivnosti, kao ni stimulaciju,čime burno reaguje;
  • Kada dete sa pet godina nema koncentraciju,pažnju,pamćenje adekvatno uzrastu,nema količinu broja, ne zna da prati sled, nema prostornu i vremensku orjentaciju,slabo je zainteresovano za crtanje, ima mali fond reči i ne zna da organizuje rečenicu;
  • kada dete sa šest godina ima slabi fond reči, ne zna da ispriča priču u sledu po slikama,ne zna redne brojeve, nema fonološku analizu i sintezu reči, slabije pamti i ima rasutu pažnju;
  • Poteškoće u učenju,koje su proizvod gore navedenih razvojnih nezrelosti;
  • Deca koja ispoljavaju poteškoće u čitanju i pisanju,tipa disleksije i disgrafije;
  • Kada se sa četiri godine pojave zamuckivanje,tikovi ili neke druge propratne reakcije.