Kada i na koji način može da se otkrije da dete nije u skladu sa razvojem?

 • U ranom uzrastu( od drugog meseca do šestog meseca )
 • ako ne reaguje na iznenadne zvukove
 • ako se ne okreće ka izvoru zvuka
 • slabije sisa,nema kontakt sa majkom
 • često plače i razdražljivo je
 • igra se samo sa sobom i ne obraća pažnju na vizuelne igračke oko njega
 • nije počelo na vreme da diže glavicu,kasnije da sedi
 • ako je detetovo telo mlitavo ili suviše kruto
 • ako nema kontakt očima vec gleda kroz vas;

Oko prve godine:

 • Oko prve godine može da gurne igračku i da je pusti ili da je ubaci u kutiju. Može da pronadje predmet i sakriva samo predmete, hvata kažiprstom i palcem. Prepoznaje mnoge predmete iz svoje okoline. Daje predmete na zahtev, razume nekoliko reči, okreće se na nalog i izvršava proste naloge. Imitira zvukove iz okoline i imitira ljude (kašalj,hrkanje,životinje).
 • Zna nekoliko reči sa značenjem (mama,tata,baba,deda,da,da ne,neće…) Prepoznaje  jednostavne pesmice, ponavljanjem melodije i cupkajući, tapše rukicama . Pokazuje prstom prema stvarima koje želi da dobije.

Od 12tog do 18tog meseca:

 • U tom periodu dete treba da prohoda, kada prohoda trebalo bi da može samostalno da čučne i da ustane, da trči u krug, gura nogom loptu, baca loptu. Gradi kulu od tri kockice, stavlja krug u ram.
 • Pokazuje na zahtev predmete iz okoline, svoje delove tela i na igrački.
 • Imenuje stvari i počinje da spaja u prostu rečenicu (imenica+glagol : mama daj!)
 • Odaziva se kada ga zovu, želi da učestvuje u kućnim aktivnostima, skida se samo, pokušava da jede samostalno.

Od 18tog do 24tog  meseca:

 • Šutira loptu, skakuće na dve noge, penje se uz stepenice, saginje se i podiže samostalno predmete.
 • Izvršava samostalno naloge, sve više ga zanimaju knjige koje uglavnom samo lista.
 • Zna da napravi kulu od 6 kocaka.
 • Savladjuje jednostavne prepreke, koristi se pomoćnim sredstvima da bi ostvario cilj.
 • Ima više prostih rečenica i koristi ih.

Od 24tog meseca do treće godine:

 • Počinje sa složenijim rečenicama (od 3 i 4 reči)
 • Koristi imenice, glagole i prideve.
 • Zna da odgovori na osnovna pitanja. Izgovara svoje ime na pitanje“ kako se zove“
 • Upotrebljava od 200-300 reči (individualno od deteta do deteta)
 • Pije samo iz šolje i počinje da reguliše svinktere.

Od  (36 meseci)  3 godine:

 • Samo baca, hvata loptu u odredjenom pravcu, skakuće, sretno je, penje se i  spušta na toboganu samostalno,uz i niz stepenice bez pridržavanja, hoda na prstima i  petama i može da stoji na jednoj nozi.
 • Gradi kulu od 7 kocaka
 • Seče makazama i ima početnog čiča glišu (punoglavca samo glava i noge)
 • Zna oblike i boje, počinje sa delovima lica da raspoznaje-klasifikuje ih.
 • Izvršava više uzastopnih naloga,može da ponovi 3 nepovezane reči,3 broja i rečenicu od 4 reči. Počinje da postavlja pitanja i dalje govori o sebi u trećem ili drugom licu. Priča doživljaje još uvek nepovezano.Voli pričanje priča, slikovnice, pesmice. Neke pesmice već zna da ponovi poslednje reči ili stihove. Upotrebljava 600-800 reči, samo ide u toalet ili traži nošu. Voli grupne igre, inicira svoju igru i više se igra sa decom nego na mladjem uzrastu. Počinju napadi besa u neizvršavanju njegove namere.