Logopedski tretmani

Rascepi spadaju u česte pojave displazije, a javljaju se na licu, usnama i nepcu. Uzroci nastajanja su: Nasledni faktori Deficitna ishrana Teratogeni hemijski faktori Psihički stresovi Radijacije Infektivna oboljenja. POREMEĆAJI KOJI SE JAVLJAJU Rascepi neposredno utiču na: Artikulaciju, koja je […]
AUTISTIČNI SPEKTAR-AUTIZAM Autizam spada u pervazivne razvojne poremećaje.Deca sa autističnim spektrom ispoljavaju poremećaj u komunikaciji,verbalnoj i neverbalnoj.Imaju stereotipna ponašanja:mašu rukicama,vrte razne predmete,klate se,slažu i rasturaju stvari,verbalno stereotipno ponašanje.Ne zadržavaju pogled,stvari koje žele ne traže vec uzimaju sami ,“grabe”igračke iz ruku, igraju se sami […]