Author: Logoigrica

Muzikoterapija je terapeutska metoda upotrebe muzike u lečenju, rehabilitaciji,  edukacije dece i odraslih koji pate od fizičkih, mentalnih ili emocionalnih poremećaja. Cilj je da relaksira, motiviše i aktivira pacijenta, da se oslobodi unutrašnjih emocionalnih naboja, da mu se da podrška u […]
Kako bi dete bilo spremno za akt pisanja, neophodno je prethodno  postići određenu koordinaciju, snagu i pokretljivost mišića i zglobova a) RAMENOG POJASA, što možete realizovati kroz sledeće aktivnosti: Kako ptica maše krilima? dete raširi ruke vertikalno i maše gore-dole […]