LOGOPEDSKO DEFEKTOLOŠKO SAVETOVALIŠTE - CENTAR ZA EDUKACIJU - BULEVAR MILUTINA MILANKOVIĆA 184

images

-U ranom uzrastu( od drugog meseca do šestog meseca )

-ako ne reaguje na iznenadne zvukove

-ako se ne okreće ka izvoru zvuka

-slabije sisa,nema kontakt sa majkom

-često plače i razdražljivo je

-igra se samo sa sobom i ne obraća pažnju na vizuelne igračke oko njega

-nije počelo na vreme da diže glavicu,kasnije da sedi

-ako je detetovo telo mlitavo ili suviše kruto

-ako nema kontakt očima vec gleda kroz vas;

 

Oko prve godine:

-Oko prve godine može da gurne igračku i da je pusti ili da je ubaci u kutiju.Može da pronadje predmet i sakriva samo predmete hvata kažiprstom i palcem.Prepoznaje mnoge predmete iz svoje okoline.Daje predmete na zahtev,razume nekoliko reči,okreće se na nalog i izvršava proste naloge.Imitira zvukove iz okoline i imitira ljude(kašalj,hrkanje,životinje).

-Zna nekoliko reči sa značenjem(mama,tata,baba,deda,da,da ne,neće…)Prepoznaje  jednostavne pesmice,ponavljanjem melodije i cupkajući,tapše rukicama .Pokazuje prstom prema stvarima koje želi da dobije.

 

Od 12tog do 18tog meseca:

-U tom periodu dete treba da prohoda,kada prohoda trebalo bi samostalno da čučne i da ustane,trči u krug,gura nogom loptu,baca loptu.Gradi kulu od tri kockice,stavlja krug u ram.

-Pokazuje na zahtev predmete iz okoline,svoje delove tela i na igrački.

-Imenuje stvari i počinje da spaja u prostu rečenicu(imenica+glagol : mama daj!)

-Odaziva se kada ga zovu,želi da učestvuje u kućnim aktivnostima,skida se samo,pokušava da jede samo.

 

Od 18tog do 24tog  meseca:

-Šutira loptu,skakuće na dve noge,penje se uz stepenice,saginje se i podiže samostalno predmete.

-Izvršava samostalno naloge,sve više ga zanimaju knjigice koje uglavnom samo lista.

-Zna da napravi kulu od 6 kocaka.

-Savladjuje jednostavne prepreke,koristi se pomoćnim sredstvima da bi ostvario cilj.

-Ima više prostih rečenica i koristi ih.

 

Od 24tog meseca do treće godine:

-Počinje sa složenijim rečenicama(od 3 i 4 reči)

-Koristi imenice,glagole i prideve.

-Zna da odgovori na osnovna pitanja.Izgovara svoje ime na pitanje“kako se zove“

-Upotrebljava od 200-300 reči (individualno od deteta do deteta)

-Pije samo iz šolje i počinje da reguliše svinktere.

 

Od  (36 meseci)  3 godine:

-Samo baca,hvata loptu u odredjenom pravcu,skakuće,sretno je,penje se i  spušta na toboganu samostalno,uz i niz stepenice bez pridržavanja,hoda na prstima i  petama i može da stoji na jednoj nozi.

-Gradi kulu od 7 kocaka

-Seče makazama i ima početnog čiča glišu(punoglavca samo glava i noge)

-Zna oblike i boje, počinje sa delovima lica da raspoznaje-klasifikuje ih.

-Izvršava više uzastopnih naloga,može da ponovi 3 nepovezane reči,3 broja i rečenicu od 4 reči.Počinje da postavlja pitanja i dalje govori o sebi u trećem ili drugom licu.Priča doživljaje još uvek nepovezano.Voli pričanje priča,slikovnice,pesmice.Neke pesmice već zna da ponovi poslednje reči ili stihove.Upotrebljava 600-800 reči,samo ide u toalet ili traži nošu.Voli grupne igre,inicira svoju igru i više se igra sa decom nego na mladjem uzrastu.Počinju napadi besa u neizvršavanju njegove namere.