LOGOPEDSKO DEFEKTOLOŠKO SAVETOVALIŠTE - CENTAR ZA EDUKACIJU - BULEVAR MILUTINA MILANKOVIĆA 184

problemi-u-govoru1

Rani razvoj kao i pravilna rana stimulacija deteta su od velikog značaja za prognozu defektološko-logopedskog tretmana.Nervne strukture kod novorodjenčeta se izuzetnom brzinom množe i razvijaju.U slučajevima gde je taj razvoj privremeno zaustavljen a ne daje se detetu potrebna stimulacija,te nervne grane koje nisu u upotrebi izumiru. Razvoj centralnog nervnog sistema može biti zaustavljen zbog mnogih uzroka a najčešći je ostanak bez kiseonika koji može da se desi :u toku gestacionog perioda, u toku samog porodjaja kao i nakon porodjaja (frasevi,visoke temperature,padovi-potresi mozga).Roditelji često ne primećuju kašnjenje u razvoju do druge godine ili ih stručnjaci iz sličnih oblasti smiruju i savetuju čekanje do treće pa čak i pete godine!?Koliko je u tom periodu izumrelo nervnih ćelija koje nisu bile pod stimulacijom!? Najoptimalnije je da se roditelji koji prate detevov razvoj jave do druge godine.Tim stručnjaka(defektolog,psiholog i neurolog)će proceniti da li dete kasni u razvoju ili je u skladu sa razvojem. Postoji predrasuda ljudi vezano za logopede,logopedi ne ispravljaju samo glasove,već stimulišu celokupan detevov razvoj u segmentima koji nedostaju ili nisu u dovoljnom stupnju razvijeni. Počev od detetovogprogovaranja,usmeravanja igre,njegove motorike(grube i fine), obukeroditelja da prati i da se uključuje u detevov razvoj,pa sve do specifičnih teškoća u učenju,slabe pažnje,koncentracije i pamćenja.Iz tog razloga je od velike važnosti uključivanje novorodjenčeta, “riziko”bebe u ranu stimulaciju kao i rad roditelja po programu koji je terapeut predložio. Vođenje deteta kod logopeda ne mora biti stresan događaj Detetu ne treba govoriti da ide kod logopeda da bi ga logoped ’’naučio da govori’’ili’’nauči što pre da da kažeš L’’da ne moraš da ideš kod logopeda.Sasvim je dovoljno reći mu da idete zajedno kod jedne tete da se igrate i pričate pričice.Kako će dete da prihvati logopeda kao i druge stručne saradnike ,ne zavisi samo od pristupa roditelja tom pitanju,već i od pristupa logopeda. Najprirodniji pristup detetu je igra kao i posmatranje deteta u prirodnim uslovima a ne u napetoj situaciji propitivanja deteta i roditelja. Dete mora da shvati da logopedi nisu lekari i da su tu kao drugari da im pomognu u njihovim poteškoćama a roditelji pravilno usmere u datom radu i praćenju razvoja kod kuće.Onog momenta kada se razvije pravilna interakcija između deteta, roditelja i terapeuta dete će napredovati.

U “Logoigrici” se stimuliše razvoj deteta od novorodjenčeta, na taj način što roditelj dobija program na nedeljnom ili mesečnom nivou i stimuliše dete u svakodnevnim aktivnostima.Pri tom se sam način rada odvija kroz igru a na kasnijem uzrastu- uslovljavanje putem igre.Igra je bitan faktor u detetovom razvoju ukoliko ta igra nedostaje,nije spontana ili nije pravilno usmerena od strane roditelja može da ostavi negativan trag na detetov razvoj.Iz tog razloga treba uključiti stručnjake iz tih oblasti (pedagoga,psihologa.defektologa) da bi usmerili roditelje u pravilan razvoj riziko deteta. Naš rad odlikuje jedinstven individualan pristup svakom detetu i upotreba više metoda rada:ABA metod-učenje putem uslovljavanja,PECS-razvoj komunikacije putem slika uz uslovljavanje,floor time-nadogradjivanje na detetovu igru i druge metode.Dete je glavni faktor u odabiru metode rada. Kada se postavi cilj rada sa detetom,načini ostvarivanja tog cilja zavisi od detetovih potreba i sposobnosti uz vodjenje tretmana od strane terapeuta.