LOGOPEDSKO DEFEKTOLOŠKO SAVETOVALIŠTE - CENTAR ZA EDUKACIJU - BULEVAR MILUTINA MILANKOVIĆA 184

 

  • MUCANJA,
  • NEPRAVILNOG IZGOVORA GLASOVA,
  • USPORENOG GOVORNO JEZIČKOG RAZVOJA,
  • RAZVOJ GOVORA KOD OŠTECENJA SLUHA,
  • PSIHOMOTORNIH POREMEĆAJA,
  • TEŠKOĆA U UČENJU (DISLEKSIJADISGRAFIJA,DISKALKULIJA),
  • STIMULATIVNI RAD SA PREVREMENOM ROÐENOM DECOM I DRUGIM RIZIKO FAKTORIMA,
  • PRIPREMA DECE ZA POLAZAK U ŠKOLU,
  • IZDAVANJE LOGOPEDSKIH POTVRDA ZA UPIS U ŠKOLU.

Raspolažemo sa:  

–          Poligonom za decu sa teškoćama u motornom razvoju

–          Pregršt didaktičkog materijala i kartica iz zemlje i inostranstva, muzičkih instrumenta

–          Tehnička logopedska pomagala: sonde, vibrafon, ksafa…

Podstičemo celokupan razvoj deteta od rodjenja (ukoliko je riziko – beba) do rada sa odraslima.

Metode rada:  ABA, Floor time, Pecs, fonetska ritmika od Guberine, reedukacija psihomotorike, generalizacija naučenog.